Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013

Ώρες μόνον πριν το Ηλιοστάσιο /A few hours only before Solstice

 

(A message for Solstice, both in Hellenic and English language)

Μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Στις ελάχιστες πλέον ώρες που απομένουν για το Χειμερινό Ηλιοστάσιο προετοιμαζόμαστε όλοι στον Οίκο μας για την Εορτή που σηματοδοτεί ταυτόχρονα και την έναρξη ενός νέου Ενιαυτού.
Ο Ήλιος, ο Πατέρας μας Ήλιος, θα ανατείλει το Άγαλμά του το πρωί για τελευταία φορά σε αυτή τη τροχιά πριν επανέλθει Νέος και Ισχυρός, στέλνοντας τις Ζωοδότες Ακτίνες Του να γονιμοποιήσουν εκ νέου τη Μητέρα Γη.
Από τον Οίκο του Θύρσου, ευχόμαστε σε κάθε έναν και κάθε μία ξεχωριστά, Αδελφό και Αδελφή, όπου και αν βρίσκονται, είτε έχουμε συναντηθεί, είτε όχι, είτε έχουμε ανταλλάξει μηνύματα, είτε όχι,
Καλό Ηλιοστάσιο! Ευχές από τη καρδιά μας, για Υγεία και Ευδαιμονία, για Δύναμη και Σοφία, για Αλληλεγγύη και Ειρήνη στο Νου και τη Ψυχή.
Όλα τα Παιδιά των Παραδόσεων, όλα τα Παιδιά των Εθνών, είμαστε πάντα μία Οικογένεια Πανίσχυρη!
Ευτυχείτε!
We are entering the final way . In the few more hours left for the Winter Solstice everyone in our House is getting prepared for the Feast signifying simultaneously launching a new annual cycle .
The Sun, our Father Sun , will rise His Statue in the morning for the last time on this track before returning as New and Powerful , sending the life-giving rays of Him to fertilize again Mother Earth .
From the House of Thyrsos , we wish on each and every one individually , Brothers and Sisters , wherever they are , whether we meet or not, whether we have exchanged messages , or not ,
May yoy have a Great Solstice ! Greetings from the heart , for Health & Bliss , for strength and wisdom for Solidarity and Peace in Mind and Soul .
All Children of Traditions, Children of all Nations , we are always a family Powerful !
Rejoice!

Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2013

Αναγνώριση για Λατρευτική Παράδοση στη Φιλανδία, Μήνυμα από τον Οίκο μας


In English and Hellenic language as well)

Μία πολύ χαρμόσυνη είδηση λίγα εικοσιτετράωρα πριν το Ηλιοστάσιο.
Στη Φιλανδία, μετά από πολύχρονο αγώνα, η Οργάνωση θρησκευτών της Εθνικής Παράδοσης «Ο λαός της Άρκτου», κατάφερε και κέρδισε μόλις πριν 2 ημέρες την αναγνώριση της από την αρμόδια Κυβερνητική Αρχή, και έτσι γίνεται η τρίτη οργάνωση Πολυθεϊστών που αναγνωρίζεται μετά από τις οργανώσεις «Ένωση της Φιλανδικής Εθνικής Θρησκείας» και «Τάιβανάουλα» που αναγνωρίστηκαν το «2002» και 2007» αντίστοιχα.
Η σημαντικότητα, έγκειται ακόμη, στο ότι ο «Λαός της Άρκτου», δεν αποτελείται από πολλά μέλη, μιας και η Φιλανδική Παράδοση, πολύπλευρη καθώς υπήρξε από πάντοτε, έχει διάφορες θεάσεις κατά τόπους στην επικράτεια της χώρας, και το ότι η Κυβέρνηση νομιμοποιεί ακόμη και αυτές τις πτυχές δίχως να θέλει να τις εντάξει σε ένα τροποποιημένο σύγχρονου τύπου σύνολο, δίνει την ευκαιρία, κάθε διαφορετική Παραδοσιακή πρακτική της Λατρείας να παραμένει ζωντανή και να εξελίσσεται πλέον δίχως βίαιη προσαρμογή.
Η Ευρώπη μας Ζωντανεύει! Σύντομα και στην Ελλάδα ευχόμαστε και πράττουμε για αυτό.
Ο Οίκος μας, χαιρετίζει τους Αδελφούς Φιλανδούς και τους ευχόμαστε καλή συνέχεια στον ήδη επιτυχή αγώνα τους! Οι Φωτιές στους Βωμούς μας ας μεταδίδουν τη Σπίθα της επανόρθωσης!
Για τον Οίκο Ελλήνων Εθνικών
Θύρσος

Θ.Λ.

(Κάτω από την Αγγλική ανακοίνωση μπορείτε να διαβάσετε μερικές πληροφορίες στην Αγγλική γλώσσα για τη λατρεία της Άρκτου στη Φιλανδία από τη Wikipedia)


 

 A very happy news just few days before the Solstice .
In Finland , after a long struggle , the Organization of National Religious Tradition " The people of the Bear ", Karhun Kansa, manages and gained recognition from the competent Government Authority , and thus becomes the third organization Gentiles recognized after the organizations “ Association of Finnish Native Religion "and" Taivaannaula" recognized the " 2002 " and 2007" respectively .
The significance of this from our point of view is that, in the " People of the Bear ", is that as the community is not composed of many members , as the Finnish Tradition has several sightings and aspects/points of vew in the local territory , and that the Government further legitimizes and these aspects without wanting to integrate them in a modified modern set type , gives the opportunity , every different traditional practices of worship to remain alive and evolving more without any violent adjustment.
Our Europe Revives ! Soon in Hellas we do hope , and work for it.
Our House Salutes the Brothers Finns and wish them good luck in their already successful way! From the Fires on the altars let us spread the Spark of restitution all over!
For the House of Gentiles Hellenes
“Thyrsos”

TH.L.

(right after there are some information from Wikipedia about the bear on Finns religion perspectives)

From wikipedia:
“The bear was an important cult animal in Finnish paganism. The pre-Christian Finns believed the bear to have come from the stars and that it had the ability to reincarnate. After a successful bear hunt, a celebration called karhunpeijaiset (literally "celebration of the bear") was arranged in honour of the slain bear. The purpose of the ceremony was to placate the bear and to convince its soul that it was greatly respected by the people. The bear was so feared that some of the songs sung during the ceremony were meant to convince the bear it hadn't been slain by the hunters, rather that it had killed itself by accident. The people presiding over the ceremony tried to make the bear's soul happy so that the bear would want to reincarnate back into the forest. After the bear's meat was eaten, the bones were buried. The skull, however, which was believed to contain the bear's soul, was placed high upon the branches of an old pine tree. This tree, kallohonka (skull pine), was probably a symbol of the world tree and the ceremony was meant to deliver the bear's soul back to the heavens, from where it had originated. From the heavens, the bear would come back and reincarnate to walk the earth.
Bears were not typically featured in early petroglyphs, like other animals such as the elk. It has been suggested that the bear was such a holy animal that it was forbidden to depict it. Moreover, it was forbidden to use the word for bear in casual conversation, so many euphemisms were developed. In fact, the current standard term for bear, karhu, is originally a euphemism (from karhea "rough", referring to the rough fur). The oldest known and possibly the original name is oksi, preserved in many place names. The euphemisms were used because it was believed the bear would appear if its real name was called. Modern Finnish still contains many euphemisms for the bear. A similar thinking is behind the euphemisms for wolf (susi), such as hukka ("loss").”

Και το άρθρο σε Φιλανδικό site με την είδηση: http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1288633595396.html

Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013

Multilanguage Hymn to Helios,a message of Solidarity and communication for the Solstice


Οι παρακάτω εικόνες, του Sol Invictus, του Ανίκητου Ήλιου, εμπεριέχουν τον Ομηρικό Ύμνο προς τον Ακτινοβόλο Θεό, στην Ελληνική γλώσσα, καθώς επίσης και στη Ρωσική, στη Γαλλική, στη Πορτογαλική, στην Ισπανική, στη Γερμανική και στην Αγγλική.
Δημιουργήθηκαν  ώστε να μπορεί ο καθένας να τις διανέμει σε γνωστούς του σε ολόκληρο τον κόσμο - και αν το επιθυμεί μαζί με τη πινακίδα μας , στη προσπάθειά μας να μεταδώσουμε το μήνυμα του Εορτασμού του Ηλιοστασίου και να φέρουμε σε επαφή άτομα ή συλλογικότητες από διάφορες χώρες.
Καθώς πλησιάζουν οι μέρες για το Ηλιοστάσιο, συνεχίζουμε να μεταφέρουμε το μήνυμα της αλληλεγγύης των Εθνών, της Υπεράσπισης των Παραδόσεων.
Ευχαριστούμε προκαταβολικά όποιον τυχόν διανέμει κάποια από τις εικόνες.
Η ανάλυση των εικόνων είναι αρκετά υψηλή, αντιγράψτε και διανέμετε. The following images of Sol Invictus, are containing the Homeric Hymn to Helios, on Hellenic language and on Russian, French, English, Portuguese, Spanish, German languages as well.
They were made aiming that a lot of people could have the chance to distribute them – if they like, with the banner of our Oikos for Solstice as well- and to give the opportunity to individuals or organizations to come closer and hold contacts by the chance of this celebration occasion.
As we are heading for Solstice night, we keep on transfer and deliver the message of solidarity amongst nations, the message of defense of our Traditions.
We thank in advance everyone who might distribute the Hymn to Helios.
The images has high resolution, copy and paste them!

Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013

Μικρά Διονύσια 2789 - Minor Dionysia 2789Κυριακή 8 Δεκεμβρίου του έτους Ελλήνων 2789, ο Οίκος μας, στα πλαίσια τήρησης του Ετησίου Κύκλου των Ιεροπραξιών που τελεί, Τίμησε τον Πυριγενή και Γαλήνιο Διόνυσο στο Βωμό του στην ομώνυμη περιοχή της Αττικής Γης.

Ο Εορτασμός των Μικρών Διονυσίων, τελείται με Καθαρτήριο χαρακτήρα, οδεύοντας προς την Μεγάλη μας Εορτή του Χειμερινού Ηλιοστασίου.
Ευχαριστούμε τους Φίλους που διένυσαν μεγάλες αποστάσεις να παρεβρεθούν μαζί μας αψηφώντας το –αναζωογονητικό!- κρύο.
Με Υγεία  Αφοσίωση και Πίστη στις καρδιές μας, καλά να είμαστε όλοι, και του χρόνου ξανά να είμαστε ακόμη περισσότερα Μέλη και Φίλοι του Οίκου μας στο Βωμό του Διθύραμβου Θεού μας.

Στιγμιότυπα από τον εορτασμό, στην ιστοσελίδα μας: www.thyrsos.gr

     


Sunday, December 8th year of the Hellenes 2789, our House , subject to compliance with the Annual Cycle of our Rites  , Honored  the Fire-born and Serene God Dionysus on His altar in the same eponymous region of Attica Earth .
The Celebration of the Minor Dionysia , celebrated by us having Purgatory character , as we heading towards our Houses’ Great Feast of the Winter Solstice .
We thank our Friends who traveled long distances to be with us attending this day - defying the although refreshing ! – Cold .
With Health Devotion and Faith in our hearts , may we are all well , gather again next year being even more Members and Friends of our House in the altar of our Dithyramb God .

You can see some moments captured in photos, on our homepage: www.thyrsos.gr

Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2013

Χειμερινό Ηλιοστάσιο, έτους Ελλήνων 2789 - Winter Solstice , Hellenic year 2789


Καταφθάνει η εποχή του Έτους, όπου ο Αισθητός  Ήλιος, το Ζωντανό Άγαλμα του Νοητού Πυρός, αφού φαινομενικά σταθεί στον Ουρανό της Γης σαν ακίνητος βυθίζοντας στη συγκεκριμένη τροχιά που ακολουθεί η Γη γύρω του το Βόρειο Ημισφαίριο στο μεγαλύτερο σκοτάδι του έτους, και πάλι θα αρχίσει να αυξάνει την Ισχύ Του, μέρα με την ημέρα και για το διάστημα που θα επακολουθήσει έως τη Βασιλεία Του στο Θερινό Ηλιοστάσιο.
Είναι μία περίοδος μυσταγωγική για εμάς τους Εθνικούς, με εξέχουσα σημασία για τη Θρησκεία μας.
Για τον Οίκο του Θύρσου, αποτελεί μία από τις κύριες Εορτές που σε ετήσιο Κύκλο εορτάζει με Ιερή Τελετή ακριβώς την ώρα που συντελείται η Χειμερινή Τροπή.
Αποτελεί για εμάς ταυτόχρονα, με γνώμονα τις ιδιαίτερες συνθήκες της εποχής μας, την αναγκαιότητα της πλήρους επανάκαμψης των Εθνικών Παραδόσεων και μία ευκαιρία να συνεορτάσουμε με τους Εθνικούς της Ευρώπης, του Βορείου Ημισφαιρίου γενικώς, αλλά και με τους Εθνικούς που στο νότιο ημισφαίριο, αυτή τη στιγμή του έτους θα εορτάζουν τη Θερινή Τροπή.
Όπως κάθε χρόνο, τηρώντας την αρχική μας υπόσχεση, ανανεώνουμε τη Πρόσκληση διαρκείας που αποστείλαμε από παλαιότερα για έναν Κοινό Εορτασμό ανάμεσα στους Οίκους των Εθνών.
Καλούμε  Οργανώσεις, φορείς, αλλά και απλούς θρησκευτές, να ανταλλάξουν φωτογραφίες και ευχές, να έλθουν σε εγγύτερη επαφή, να συνεορτάσουν και να μεταφέρουν παντού την Είδηση του Ερχομού του Ηλίου.
Ειδικότερα στην Ευρώπη, αλλά και όπου βρίσκονται Ευρωπαίοι επί Γης, που μας συνδέουν κοινές Πορείες και κοινός Τόπος, καλούμε τις Αδελφές και τους Αδελφούς, να ανάψουμε ταυτόχρονα τους Βωμούς μας, λειτουργώντας τις Φρυκτωρίες ανάμεσά μας. Η Γη των Προγόνων μας χρειάζεται κάθε χρόνο που περνάει, όλο και περισσότερο τη στήριξη από τα Παιδιά της Παράδοσης. Και τα Παιδιά της, εμείς όλοι, χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ ο ένας τον άλλον για να κρατηθούμε όρθιοι και να Υπερασπιστούμε τις Εθνικές μας Παραδόσεις.
Μία Εορτή λοιπόν πραγματικά θρησκευτική, πραγματικά των Εθνικών.
Για όποιον θελήσει να μας στείλει τις δικές του εορταστικές στιγμές που μπορεί να αποθανατίσει σε φωτογραφίες ή και βίντεο, η διεύθυνσή μας είναι
  hellenesthyrsos@gmail.com και θα χαρούμε με τη  σειρά μας να στείλουμε εξίσου και τις δικές μας!

Στην Ελλάδα, το Ηλιοστάσιο, πρόκειται να λάβει χώρα, το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου, στις 19:11 ακριβώς.
Ο Βωμός του Οίκου μας,  Πυρόεντας θα φλογίζει υποδεχόμενος τον Αρχεσίφωτο Πατέρα μας.

Δόξα στον Ανίκητο Ήλιο!
Οι Βωμοί μας Καίνε Ασίγαστοι!

Θύρσος
, Οίκος Ελλήνων Εθνικών
The time of Year approaches, when the Perceptible Sun, the Living Statue of the Perceivable Fire, after seemingly standing motionless above the Sky of the Earth, due to the specific orbit the Earth follows around Him, plunges the Northern Hemisphere into the greatest darkness of the year, and once again it starts increasing His Power and continues to do so every day until His Kingdom in the Summer Solstice.

It is a mystagogical period for all of us Gentiles, and of prime importance to our religion.

For the House of Thyrsos this period constitutes one of the main Feasts we celebrate in an annual Circle with a Sacred Ceremony precisely at the time when the Winter Turn takes place.

Due to the specific conditions of our time, for us it constitutes both a necessity for the full resurgence of all National Traditions and an opportunity to celebrate together with the Gentiles of Europe, of the Northern Hemisphere in general, as well as with the Gentiles of the Southern Hemisphere that this time of the year are getting ready to celebrate the Summer Turn.

Keeping our original promise, once again we renew the Season Invitation we have previously sent for a Common Celebration between the Houses of the Nations.

We are inviting Organizations, institutions, and also individual worshippers, to share photographs and wishes, to come closer together, to celebrate together and to carry everywhere the News of the Arrival of the Sun.

Especially in Europe, but also everywhere else where Europeans are on Earth, with whom we are connected in our Common Course and our Common Place, we invite all our Sisters and Brothers to light our Altars simultaneously, operating the Beacons between us. The Land of our Ancestors each year needs more and more support from the Children of Tradition.

And her Children, all of us, need each other more than ever in order to keep standing firm and to defend our National Tradition.

A Celebration truly religious, really belonging to the Gentiles.

For anyone who wishes to send us their own festive moments immortalized in photographs or video, our email is hellenesthyrsos@gmail.com and we will happily send them our own as well!

In Greece, the Solstice will take place on Saturday, Dec. 21, at 19:11 exactly.

The Altar of Our House, Pyroentas, will be ablaze welcoming our Father, the Principle Light.

Praise the Invincible Sun!
Keep the Flame on our Altars ablaze!

House of Hellenes Gentiles- Thyrsos