Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2013

Χειμερινό Ηλιοστάσιο, έτους Ελλήνων 2789 - Winter Solstice , Hellenic year 2789


Καταφθάνει η εποχή του Έτους, όπου ο Αισθητός  Ήλιος, το Ζωντανό Άγαλμα του Νοητού Πυρός, αφού φαινομενικά σταθεί στον Ουρανό της Γης σαν ακίνητος βυθίζοντας στη συγκεκριμένη τροχιά που ακολουθεί η Γη γύρω του το Βόρειο Ημισφαίριο στο μεγαλύτερο σκοτάδι του έτους, και πάλι θα αρχίσει να αυξάνει την Ισχύ Του, μέρα με την ημέρα και για το διάστημα που θα επακολουθήσει έως τη Βασιλεία Του στο Θερινό Ηλιοστάσιο.
Είναι μία περίοδος μυσταγωγική για εμάς τους Εθνικούς, με εξέχουσα σημασία για τη Θρησκεία μας.
Για τον Οίκο του Θύρσου, αποτελεί μία από τις κύριες Εορτές που σε ετήσιο Κύκλο εορτάζει με Ιερή Τελετή ακριβώς την ώρα που συντελείται η Χειμερινή Τροπή.
Αποτελεί για εμάς ταυτόχρονα, με γνώμονα τις ιδιαίτερες συνθήκες της εποχής μας, την αναγκαιότητα της πλήρους επανάκαμψης των Εθνικών Παραδόσεων και μία ευκαιρία να συνεορτάσουμε με τους Εθνικούς της Ευρώπης, του Βορείου Ημισφαιρίου γενικώς, αλλά και με τους Εθνικούς που στο νότιο ημισφαίριο, αυτή τη στιγμή του έτους θα εορτάζουν τη Θερινή Τροπή.
Όπως κάθε χρόνο, τηρώντας την αρχική μας υπόσχεση, ανανεώνουμε τη Πρόσκληση διαρκείας που αποστείλαμε από παλαιότερα για έναν Κοινό Εορτασμό ανάμεσα στους Οίκους των Εθνών.
Καλούμε  Οργανώσεις, φορείς, αλλά και απλούς θρησκευτές, να ανταλλάξουν φωτογραφίες και ευχές, να έλθουν σε εγγύτερη επαφή, να συνεορτάσουν και να μεταφέρουν παντού την Είδηση του Ερχομού του Ηλίου.
Ειδικότερα στην Ευρώπη, αλλά και όπου βρίσκονται Ευρωπαίοι επί Γης, που μας συνδέουν κοινές Πορείες και κοινός Τόπος, καλούμε τις Αδελφές και τους Αδελφούς, να ανάψουμε ταυτόχρονα τους Βωμούς μας, λειτουργώντας τις Φρυκτωρίες ανάμεσά μας. Η Γη των Προγόνων μας χρειάζεται κάθε χρόνο που περνάει, όλο και περισσότερο τη στήριξη από τα Παιδιά της Παράδοσης. Και τα Παιδιά της, εμείς όλοι, χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ ο ένας τον άλλον για να κρατηθούμε όρθιοι και να Υπερασπιστούμε τις Εθνικές μας Παραδόσεις.
Μία Εορτή λοιπόν πραγματικά θρησκευτική, πραγματικά των Εθνικών.
Για όποιον θελήσει να μας στείλει τις δικές του εορταστικές στιγμές που μπορεί να αποθανατίσει σε φωτογραφίες ή και βίντεο, η διεύθυνσή μας είναι
  hellenesthyrsos@gmail.com και θα χαρούμε με τη  σειρά μας να στείλουμε εξίσου και τις δικές μας!

Στην Ελλάδα, το Ηλιοστάσιο, πρόκειται να λάβει χώρα, το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου, στις 19:11 ακριβώς.
Ο Βωμός του Οίκου μας,  Πυρόεντας θα φλογίζει υποδεχόμενος τον Αρχεσίφωτο Πατέρα μας.

Δόξα στον Ανίκητο Ήλιο!
Οι Βωμοί μας Καίνε Ασίγαστοι!

Θύρσος
, Οίκος Ελλήνων Εθνικών
The time of Year approaches, when the Perceptible Sun, the Living Statue of the Perceivable Fire, after seemingly standing motionless above the Sky of the Earth, due to the specific orbit the Earth follows around Him, plunges the Northern Hemisphere into the greatest darkness of the year, and once again it starts increasing His Power and continues to do so every day until His Kingdom in the Summer Solstice.

It is a mystagogical period for all of us Gentiles, and of prime importance to our religion.

For the House of Thyrsos this period constitutes one of the main Feasts we celebrate in an annual Circle with a Sacred Ceremony precisely at the time when the Winter Turn takes place.

Due to the specific conditions of our time, for us it constitutes both a necessity for the full resurgence of all National Traditions and an opportunity to celebrate together with the Gentiles of Europe, of the Northern Hemisphere in general, as well as with the Gentiles of the Southern Hemisphere that this time of the year are getting ready to celebrate the Summer Turn.

Keeping our original promise, once again we renew the Season Invitation we have previously sent for a Common Celebration between the Houses of the Nations.

We are inviting Organizations, institutions, and also individual worshippers, to share photographs and wishes, to come closer together, to celebrate together and to carry everywhere the News of the Arrival of the Sun.

Especially in Europe, but also everywhere else where Europeans are on Earth, with whom we are connected in our Common Course and our Common Place, we invite all our Sisters and Brothers to light our Altars simultaneously, operating the Beacons between us. The Land of our Ancestors each year needs more and more support from the Children of Tradition.

And her Children, all of us, need each other more than ever in order to keep standing firm and to defend our National Tradition.

A Celebration truly religious, really belonging to the Gentiles.

For anyone who wishes to send us their own festive moments immortalized in photographs or video, our email is hellenesthyrsos@gmail.com and we will happily send them our own as well!

In Greece, the Solstice will take place on Saturday, Dec. 21, at 19:11 exactly.

The Altar of Our House, Pyroentas, will be ablaze welcoming our Father, the Principle Light.

Praise the Invincible Sun!
Keep the Flame on our Altars ablaze!

House of Hellenes Gentiles- Thyrsos

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου