Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021

Δωρεά βιβλίου προς την Πόλη των Θηβών

 


Παρόλη τη διαρκή απόπτωση της πολιτισμικής -και όχι μόνον-ποιότητας,

μία φυσική διαδικασία αθροίσματος των ανάλογων επιλογών των κοινωνιών,

και φυσικά των ταγών τους, είναι εξίσου φυσιολογικό και πρέπον, να προσφέρει ο καθένας,
αναλόγως των δυνάμεών του,

στην ανανέωση του πολιτισμικού σώματος και την ενδυνάμωση του Υγιώς  πράττειν.


Έτσι, συνεχίζοντας τις δραστηριότητές μας, όπως νομίζουμε ότι είναι σωστό και πρέπον,

ο Οίκος μας, προσέφερε ως δωρεά, το εκδιδόμενο από το εκδοτικό τμήμα του Οίκου μας (Ιδεών Άντρον),

βιβλίο του Μέλους μας Δημητρίου Περσέα Λουκίσσα,"Βοιωτική Ιστορία", 

στην Αρχαιολογική Εφορία Θηβών, καθώς και σε σχολείο της Πόλεως

των Θηβών, συνεισφέροντας στην παρεχόμενη βιβλιογραφία, προς κάθε ερευνητή.Ακόμη και πολύ μικρές πράξεις προς την πολιτισμική Υγεία, είναι αναγκαίες

ώστε να μπορούν να αποτελούν τμήμα των σπόρων που μελλοντικά θα αποδώσουν τους

αναγκαίους καρπούς. Τίποτε απολύτως δεν αποτελεί "χαμένη υπόθεση" ή "περιττό κόπο".


Εντός της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, υπογράφοντας τη δωρεά, ο συγγραφέας Δ.Π.Λουκίσσας

Έξωθεν του εξαίσιου Μουσείου της Πόλεως των Θηβών