Δευτέρα 11 Αυγούστου 2014

Για την αναχώρηση της Μαρίας / For the departure of Maria

Η Μαρία, μετά από σκληρή και άνιση μάχη επί μήνες, αναχώρησε την 10η Αυγούστου.
Εκ μέρους όλων μας, εκφράζουμε τα βαθιά και ειλικρινή συλλυπητήρια στην Οικογένειά της και σε όλα τα αγαπημένα της πρόσωπα που στάθηκαν δίπλα στη μάχη της.
Ας είναι ειρηνικό το Πέρασμά της.

Maria
, after a hard and uneven battle for several months, left this world on August 10.
On behalf of us all, we express our deep and sincere condolences to her family and all her loved ones who stood next to her on the battle.

Let she has a peacuful Passing.