Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2015

Τα Εμβλήματά μας στη νύχτα τους / Our Emblems through their night 
Τα Έθνη της Ευρώπης μαζί. Όρθιοι και Υπερήφανοι στα πολιτισμικά ερείπια της Νεωτερικότητας.

Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, Μέλη και Φίλοι του Οίκου μας αλλά και από τους Σλοβένους Αδελφούς μας ( Slovenski Staroverci), δώσαμε το παρόν, στη Συναυλία των Ρώσων
Arkona και των Φιλανδών Korpiklaani  στην Αθήνα.
Τιμώντας τα μέλη των σχημάτων που βρέθηκαν πρώτη φορά στην Ελλάδα, σχηματίσαμε μία αλυσίδα με Εμβλήματα των Ευρωπαϊκών Παραδόσεων, δηλώνοντας προς κάθε κατεύθυνση, ότι είμαστε πάντοτε Όρθιοι ανάμεσα στα άτακτα ερείπια του σύγχρονου πολιτισμού.
Έλληνες, Ευρωπαίοι, Εθνικοί! Μία Ήπειρος, Πολλά Έθνη! Ζωντανοί και Υπερήφανοι!
Δεν θα σβήσει ποτέ αυτή η Φωτιά!

Οίκος
Ελλήνων Εθνικών - Θύρσος

The Nations of Europe Together. Standing Proud amongst the cultural remains of Modernity.

This Saturday, October 31st, Members and beloved Friends of our House, as well with Slovenian brothers (Slovenski Staroverci), gathered at the concert of the Russian band Arkona and Finns Korpiklaani in Athens.
Honoring the band members that had their first visit in Hellas, we formed a chain with Emblems of the European Traditions, declaring in every direction that we are always Standing between the scattered ruins of modern civilization.
Hellenes, European, Nationals! One Continent, Many Nations! Live and Proud!
This Fire will never extinguish!

House of Hellenes Ethnikoi- Thyrsos


A Glory To You, Rus!

Mother Earth is great, Rus The Great!
Oh, how wide are your lands,
Through the golden fields
Dazhdbog’s children came there.
Through the old eternal thickets,
Through the distant lands,
Our native brothers began their way –
They are Dazhdbog’s sons.
Raising our menacing flags up,
We’ll revive the Rus of Bygone times!
We’ll keep the testament of Prav
I swear to the Gods!
Oh, Mother-night, daughter of Svarog,
I beg you to hide the ancient behests of ancestors,
I beg you to hide them from an evil eye of enemy
In the thickets of holy forests.
My heart was dying down
When I said words hardly breathing:
“A glory to you, my dear mother!
A glory to you, Russian soul!
Through the old eternal thickets,
Through the distant lands,
Dear brother, let us say:
“A glory to you, Rus, my Land!”