Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017

Ευχαριστήρια

 
 
Ο δημοσιογραφικός και ειδησεογραφικός δίαυλος του Blue Sky, αναμετέδωσε την είδηση της Τιμήσεως του Ιουλιανού κ' Πλήθωνος από τον Οίκο μας στην πρώτη σελίδα του και τον ευχαριστούμε θερμά για αυτό, καθώς και τον δημοσιογράφο κ. Ηλία Σιατούνη.
 

Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017

Χαιρετισμός Ηλίου, Τιμές στον Ηγέτη Ιουλιανό και τον Εθνεγέρτη Πλήθωνα Γεμιστό

 
 
 
 
Την 26ην Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα, Μέλη της Σύναξης του Οίκου μας των Αθηνών,
με την παρουσία για μία ακόμη φορά του Αδελφού μας προεδρεύοντα των Εθνικών Σλοβένων,
και με την εκλεκτή παρουσία Ιερέων του Υπάτου Συμβουλίου των Ελλήνων Εθνικών, παραβρεθήκαμε
στον Λόφο του Αρείου Πάγου, τηρώντας την Υπόσχεσή μας για την απόδοση Τιμών και αυτή τη φορά,
στον Ηγέτη του Οίκου μας, τον Εστεμμένο Φιλόσοφο και Πολέμαρχό μας, Φλάβιο Κλαύδιο Ιουλιανό,
και στον Εθνεγέρτη μας Φιλόσοφο Γεώργιο Πλήθωνα Γεμιστό.
Οι Σημαίες μας, μία προς μία Χαιρέτησαν τον Πατέρα Ήλιο κατά την ανατολή του, και η Υπόσχεση μας,
ανανεώθηκε εκ νέου.
Ελεύθεροι Έλληνες, Ελεύθερη Πατρίδα, Ελεύθερα Έθνη.
Τιμή, Μνήμη και Αιώνια Δόξα στους Προμάχους και Ηγήτωρες μας.

Στο επόμενο διάστημα, θα ακολουθήσει ένα μικρό αλλά μεστό αφιέρωμα με τη μορφή αρθρογραφίας, και όχι μόνον,
το οποίο σχεδιάστηκε και ετοιμάστηκε στα πλαίσια της Τίμησης των Ηρώων μας.

Και του Χρόνου, με Τη Θεά Νίκη, και τις Μούσες!


Οίκος Ελλήνων Εθνικών
Θύρσος
 
 
 
 
 
 
 
On June 26th, Monday, Members of the Assembly of our House of Athens,
once again, with the presence of our Brother President of the Slovenian Ethnikoi,
And with the prestigious presence of the Priests of the Supreme Council of the Ethnikoi Hellenes, we attended
On the Hill of Areus Pagus, keeping a promise given, for pay Tributes and Honor and this year/cycle,
To the Leader of our Oikos, our Eminent Philosopher and Warlord, Flavius Claudius Julianus,
And to our  Nation’s Upriser, Philosopher George Plethon Gemistos.
Our Flags, one by one, greeted the Father Sun at sunrise, and our Promise,Renewed.
Free Hellenes, Free Fatherlands, Free Nations.
Honor, Memory and Eternal Glory to our Warlords and Spiritual Leaders.
In the following period, there will be a small but intimate tribute in the form of articles, and various other material, that has been prepared in the context of our Honor of Heroes.


Again during the Circle, with our Goddess Nike, and the Muses!
 
 
 Oikos of Ethnikoi Hellenes
Thyrsos

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σάββατο 24 Ιουνίου 2017

Συμμετοχή στη Βραδιά Τίμησης του Εστεμμένου Ηγέτη Ιουλιανού στον Ναό της Ε.Ε.Θ.

Ο Οίκος μας, φιλοξενήθηκε και συμμετείχε στην όμορφη βραδιά Τίμησης του Αυτοκράτορα Ιουλιανού, αλλά και του Πλήθωνος που διοργάνωσε ο Επίσημος Φορέας της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας, το ΥΣΕΕ, στον Ναό της Ε.Ε.Θ. επί της οδού Αριστοτέλους.
Μετά τον Εορτασμό της Νουμηνίας, εκφωνήθηκαν ομιλίες, από τον Γ.Γ. του ΥΣΕΕ, τον κ.κ. Βλάση Ρασσιά, από την Θεσσαλονίκη, ο κ.κ. Ιωάννης Μπαχάς, και τέλος εκ μέρους της Σύναξης Οίκου μας, ο Ευάγγελος Κιούσης.
Από μέρους μας, πέραν της ομιλίας, έγινε παρουσίαση έντυπου υλικού το οποίο προορίζεται για Δημόσια Δράση ενημέρωσης και παρέμβασης, καθώς επίσης, παρουσιάστηκε ένα σπάνιο πρωτότυπο αντίτυπο, της πρώτης έκδοσης των Σωζόμενων του Πλήθωνος Γεμιστού, εκδοθέν στο Παρίσι της Γαλλίας το «1858», το βιβλίο από το οποίο αντλήθηκε και η Ελληνική έκδοση από τις Εκδόσεις Ελεύθερη Σκέψη τις οποίες και ευχαριστούμε θερμά, για τη δυνατότητα της δημόσιας παρουσίασής του για πρώτη φορά.

Αναλυτικότερη παρουσίαση για τη συγκεκριμένη βραδιά, καθώς και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία, θα δημοσιεύσουμε τις επόμενες ημέρες, όταν και θα ολοκληρωθεί το 3ήμερο Τίμησης του Εστεμμένου μας Ηγέτη από τον Οίκο μας, το οποίο κορυφώνεται την 26η, όπως και κάθε έτος.
Ο Οίκος μας, αποσύρεται από δημόσιες ανακοινώσεις και παρεμβάσεις για τις επόμενες ώρες, προετοιμάζοντας την κορύφωση των Τιμητικών αυτών ημερών.
 
 
Ο κ. Βλάσης Ρασσιάς
 
 
 
 
Ο κ. Ιωάννης Μπαχάς
 
 
 
Ελένη Ορνιθοπούλου στην παρουσίαση του βιβλίου του Πλήθωνος Γεμιστού
Ευάγγελος Κιούσης

 
Our Oikos was hosted and participated in the beautiful honorable evening for Emperor Julian and Plethon, which was organized by the Official Body of the Hellenic Ethnic Religion, YSEE, in the Official Temple  on Aristotelous Street-Athens.
After the Celebration of the New Month of the Hellenic Calendar, speeches were delivered by the General Secretary Of YSEE, Mr. Vlassis Rassia, from Thessaloniki region , Mr. Ioannis Bachas, and finally on behalf of our House’s Assembly, Evangelos Kiousis.
For our part, in addition to the speech, a presentation of printed material for public information and intervention was presented, as well as a rare original copy of the first edition of the “Sozomena” of Plethon Gemistos, published in Paris in 1858 c.e. The book from which it was prepared and the Greek version from the “Eleftheri Skepsi” Publications, which we are very grateful for the possibility of its public presentation for the very first time.
More detailed presentation for this evening, as well as other interesting facts, will be published in the next few days, when the 3-day Memorial of our Crowned Heroic Leader is completed by our Oikos, which culminates in the 26th, as every year.
Oikos’ Members are withdrawing from public announcements and interventions for the next few hours, preparing for the peak of the Honorable Days which is ahead.

Τρίτη 20 Ιουνίου 2017

Δύναμη και Υγεία! Καλό Θερινό Ηλιοστάσιο

Ο Οίκος μας, εύχεται ολόθερμα καλό Ηλιοστάσιο στις Οικογένειες των Εθνών.
Πυρ Κάρπιμο, Διάχυτο,Διαυγές, και Πνευματικής Νίκης να λάμψει στους Οίκους και στις Πατρίδες μας.
Οι Ιεροπραξίες Εορτασμού του Ηλιοστασίου από τον Οίκο μας στην Αθήνα, ολοκληρώνονται με τις ευχές μας για τους αγαπημένους μας,
τους Φίλους, τις Οικογένειές μας και τους απανταχού Συντρόφους και Συμμάχους μας που πάντοτε βρίσκονται δίπλα μας.
Ο Ήλιος Πατέρας μας, Μέγας Ουράνιος Οφθαλμός, Πλήρης Φωτός, Βασιλέας, Εστεμμένος, Νικηφόρος, Αυτοκράτορας!
 
 

Our Oikos wishes a Prosperous Solstice to the Families of Nations.Life giving Fire, Diffuse, Crystal Clear Shine, and even more, a Spiritual Victory to spread gentle upon our Homes and Fatherlands.
The Sacred Rites Celebration of our Oikos in Athens-Hellas, completes with our wishes for our loved ones,
Our dear close Friends, Our Families and our Companions and Comrades that are always standing beside us.
Our Sun Father, Great Eye in the Sky, Full of Light, a Crowned of Golden Glory, Victorious and Wise, an Emperor!

Κυριακή 11 Ιουνίου 2017

Συνάξεις για τον Μήνα Ιούνιο και συμμετοχή του Οίκου μας σε εκδήλωση του Επίσημου Φορέα της Ε.Ε.Θ.

 
 
 
Ο Οίκος του Θύρσου, εντός του μηνός Ιουνίου καλεί τα Μέλη όλων των Κύκλων που τον απαρτίζουν
σε συμμετοχή στις καθιερωμένες Συνάξεις του μηνός.
Τον Εορτασμό του Θερινού Ηλιοστασίου και την Τίμηση των Προμάχων μας, Ιουλιανού και Πλήθωνος.
Καλούνται τα Εν Αθήναις Μέλη μας να πλαισιώσουν τις Συνάξεις, τα δε Μέλη στην υπόλοιπη Επικράτεια
όπως φροντίσουν τα πρέποντα κατά τις ημέρες αυτές.
Για τις υπόλοιπες εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Οίκου μας εντός του Ιουνίου και του Ιουλίου,  θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

Εκτός της κεντρικής Σύναξης, ο Οίκος μας θα Τιμήσει τον Εστεμμένο Πνευματικό μας Ηγέτη, το βράδυ της
24ης του Ιουνίου στην εκδήλωση Τιμής & Μνήμης, του Υπάτου Συμβουλίου των Ελλήνων Εθνικών, που θα πραγματοποιηθεί στον Επίσημο Ναό της Ελληνικής Θρησκείας, επί της οδού Αριστοτέλους 36 στην Αθήνα, μετά από την Ιεροπραξία της Νουμηνίας.
Ομιλητές θα είναι ο Γ.Γραμματέας του ΥΣΕΕ κ. Βλάσης Ρασσιάς, ο κ. Ιωάννης Μπαχάς, ο κ. Θωμάς Μαστακούρης, και εκ μέρους του Οίκου μας, ο Ευάγγελος Κιούσης.