Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014

Διήμερες εκδηλώσεις Τιμής και Μνήμης στον Αυτοκράτορα Ιουλιανό και τον Πλήθωνα Γεμιστό

 Ο Οίκος του Θύρσου, ολοκλήρωσε αισίως, τις φετινές εκδηλώσεις Τιμής στον Πνευματικό Ηγέτη μας, τον Αυτοκράτορα Ιουλιανό, και στον Πρόμαχο του Ελληνισμού, τον Γεμιστό Πλήθωνα.
Οι φετινές εκδηλώσεις Τιμής κ Μνήμης, είχαν έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα για τον Οίκο μας αλλά και για όσους συμμετείχαν σε αυτές μιας και πραγματοποιήθηκαν σε έναν πολύ πιο διευρυμένο κύκλο από τα προηγούμενα έτη.
Πιο συγκεκριμένα, με τη συμμετοχή ατόμων και Επισήμων Φορέων από την Ελλάδα αλλά και από το Εξωτερικό, από άλλες Εθνικές Ευρωπαϊκές Παραδόσεις, ο Οίκος μας, διοργάνωσε για πρώτη φορά, σε κεντρικό χώρο των Αθηνών, την Πέμπτη 25 Ιουνίου, Διεθνές Συνέδριο, με γενικό Τίτλο: «Αυτοκράτορας Ιουλιανός – Γεώργιος Πλήθων Γεμιστός: Η Έγερση των Εθνικών Παραδόσεων στην εποχή της Νεωτερικότητας».
Οι Εργασίες του Συνεδρίου ολοκληρώθηκαν, κατά κοινή ομολογία από τους παριστάμενους, με κάθε επιτυχία, καθώς εκτός του κεντρικού θέματος το οποίο τίθεται σε πρώτο πλάνο διαρκούς ανάλυσης, ταυτόχρονα, δόθηκε η δυνατότητα στο να έλθουν σε ουσιαστική επαφή άτομα και Φορείς από Παραδόσεις της Ευρώπης, να συνυπάρξουν και να συζητήσουν, προσθέτοντας επί της δυναμικής που αναπτύσσεται διαρκώς στην κοινή μας προσπάθεια Υπεράσπισής τους.
περισσότερα:
http://thyrsos.gr/ekdilwseis140625.html

 


The House of Thyrsos completed successfully this year's homage to our spiritual leader, the Emperor Julian, and the Hero of Hellenism, Gemistos Plethon.
This year's Honorable events, had a special character for our House and those who participated in them since they have been made in a much wider circle than in previous years.
More specifically, with the participation of individuals and official organizations from Greece but also from abroad and from other European National Traditions, our House, organized for the first time, in a central area of Athens, on Thursday, June 25, an International Conference with the general title: "Emperor Julian - George Plethon Gemistos: the Rising of national traditions in the age of modernity."
The conference concluded, admittedly from the attendees, with all success, as outside the core issue which arises in the foreground standing analysis simultaneously, has given also the opportunity to come into substantial contact persons and organizations of Traditions of Europe, and thus coexist for a while and make fruitful discussions, adding on the dynamic rapidly expanding in our common effort to defend our Traditions.
more on this:
http://thyrsos.gr/englishevent140625.html

Πέμπτη 26 Ιουνίου 2014

Είναι πάντα Ζωντανός, μας Οδηγεί και μας Εμπνέει


Σαν σήμερα, στις 26 Ιουνίου του "363", ο Αυτοκράτοράς μας πέρασε στα Πεδία των Ηρώων.
Αιώνια Δόξα Τιμή και Μνήμη!

(Οι εκδηλώσεις Τίμησης από τον Οίκο Ελλήνων Εθνικών του Θύρσου, βρίσκονται από την 25η του Ιουνίου σε εξέλιξη, και θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες περί της διεξαγωγής τους με την αποπεράτωσή τους.)

Δευτέρα 23 Ιουνίου 2014

The Sun Reigns - Ο Ήλιος Βασιλεύει

Από την Ιερή Αττική Γη, από όπου και οι φωτογραφίες, όσο και σε άλλα σημεία της Ελλάδος, του εξωτερικού, ακόμη και επί της ανοιχτής Θάλασσας όπου ταξιδεύουν εργαζόμενοι, τα Μέλη και οι Φίλοι του Οίκου,
Υποδεχτήκαμε την 21η του Ιουνίου τον Πατέρα μας.
Αιώνια η Δόξα του Χρυσοφλεγή Βασιλέα!

From the Sacred Attica Land, where these captures has been made, as well with numerous places along Hellas, even on the open seas where they travel working, Members and Dear Friends of our House we Hailed and Welcomed on the 21st of June our Father.
Eternal Glory to the Golden-Fire King!

Τρίτη 3 Ιουνίου 2014

Θερινό Ηλιοστάσιο / Summer Solstice

"Ο Μεγάλος Εορτασμός για το Θερινό Ηλιοστάσιο στις 21 του Ιουνίου, σηματοδοτεί για τον Οίκο μας την ολοκλήρωση και ενός μικρού Γενέθλιου Κύκλου, που σε αυτή τη στροφή του φέρει μαζί του μεγαλύτερες προσδοκίες, ευρύτερους σχεδιασμούς για το μέλλον πάντα με τη βοήθεια των Αθανάτων πρώτα, καθώς επίσης φέρει μαζί του και την πραγματοποίηση ενός σημαντικού γεγονότος για τον Οίκο μας, κάτι για το οποίο θα αναφερθούμε στις επόμενες ημέρες με λεπτομέρειες."....
http://thyrsos.gr/newsreportsummersolsticehellenic2790.html
 Beacons for the Glory of our Father, the Hyperion Sun!

The Great Celebration of the Summer Solstice on June 21st, marks the completion for our House, a small birthday Cycle, which on its turn, brings along great expectations, broader plans
for the future, always by the assistance of the Immortals Gods first, as well it brings together the making of an important event for our House , something for which we will refer in the next days with more details...
http://thyrsos.gr/newsreportsummersolsticeenglish2790.html