Τρίτη, 3 Ιουνίου 2014

Θερινό Ηλιοστάσιο / Summer Solstice

"Ο Μεγάλος Εορτασμός για το Θερινό Ηλιοστάσιο στις 21 του Ιουνίου, σηματοδοτεί για τον Οίκο μας την ολοκλήρωση και ενός μικρού Γενέθλιου Κύκλου, που σε αυτή τη στροφή του φέρει μαζί του μεγαλύτερες προσδοκίες, ευρύτερους σχεδιασμούς για το μέλλον πάντα με τη βοήθεια των Αθανάτων πρώτα, καθώς επίσης φέρει μαζί του και την πραγματοποίηση ενός σημαντικού γεγονότος για τον Οίκο μας, κάτι για το οποίο θα αναφερθούμε στις επόμενες ημέρες με λεπτομέρειες."....
http://thyrsos.gr/newsreportsummersolsticehellenic2790.html
 Beacons for the Glory of our Father, the Hyperion Sun!

The Great Celebration of the Summer Solstice on June 21st, marks the completion for our House, a small birthday Cycle, which on its turn, brings along great expectations, broader plans
for the future, always by the assistance of the Immortals Gods first, as well it brings together the making of an important event for our House , something for which we will refer in the next days with more details...
http://thyrsos.gr/newsreportsummersolsticeenglish2790.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου