Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2015

Εορτασμός Μικρών Διονυσίων - Minor Dionysia Celebration

Τηρώντας τον εν Οίκω Τελεστικό μας Κύκλο, και αυτό τον Δεκέμβριο, Τελέσαμε Ιεροπραξία εορτάζοντας τα Μικρά Διονύσια, και ολοκληρώνοντας έτσι την απαραίτητη προετοιμασία μας για τον Εορτασμό του Χειμερινού Ηλιοστασίου-Τριεσπέρου ο οποίος ακολουθεί στη συνέχεια, και πρόκειται, Θεών Ευμενών, να πραγματοποιηθεί από τον Οίκο μας τη νύχτα της 21ης Δεκεμβρίου.
..................................................................................................................................

Preserving our House’s Annual Rite Circle, we have Honored Great God Dionysus, by Celebrate the Minor Dionysia and by this Rite, we had concluded our needful preparations heading for the Winter Solstice-Triesperon Celebration, that our House will Celebrate by the willing of the Gods, during the Night on 21st of December.