Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2015

Απόδοση Τιμών στους Μαραθωνομάχους / Honoring Rite to the Fallen of MarathonΟ Οίκος του Θύρσου, παραβρέθηκε με αρκετά από τα Μέλη της Σύναξής του, στην Τελετή Απόδοσης Τιμών στους Πεσόντες Μαραθωνομάχους που διοργανώθηκε , όπως πάντοτε, από το Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών.
Αυτή τη φορά, η παρουσία μας στην Τελετή του Επισήμου Φορέα της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας, είχε ακόμη μεγαλύτερη σημασία για εμάς και μας γέμισε με ακόμη περισσότερη χαρά, καθώς ο Οίκος μας, δέχτηκε μεγάλη Τιμή από τον Φορέα μας, από τον οποίον δεχτήκαμε το δώρο ενός χειροποίητου Βωμού, ο οποίος από εδώ και πέρα θα βρίσκεται στον Οίκο μας, καθώς και σε κάθε Ιεροπραξία που θα τελείται οπουδήποτε από εμάς. Ευχαριστούμε θερμά τον Φορέα μας, καθώς και τον τεχνίτη που τον δημιούργησε με τόση προσοχή.


Επίσης, είχαμε την απεριόριστη χαρά, να ενωθεί μαζί με τα Μέλη του Οίκου μας, ο αγαπημένος Φίλος Nejc ,  εκπροσωπώντας  Επισήμως την Εθνική Θρησκεία της Σλοβενίας, συνεχίζοντας να χτίζουμε από κοινού τις Γέφυρες Αλληλεγγύης και Συνεργασίας ανάμεσα στα Έθνη μας.
Όπως αποδεικνύεται, για όποιον μπορεί να παραμερίσει τα πολλαπλά πέπλα το χρόνου και να διακρίνει με μία πιο ιδιαίτερη και σιωπηλή ματιά, οι άνθρωποι που μάχονται ως Υπερασπιστές, οι οποίοι προσφέρουν ακόμη και τη ζωή τους για την Οικογένειά τους, τους Βωμούς τους, τη Γη τους και το Έθνος τους, ποτίζουν πολύ πιο βαθειά με τον αγώνα και το αίμα τους το Δέντρο των Ελευθέρων Εθνών, από όσο η Ιστορία μόνη της μπορεί να καταγράψει ή οι αδιάφοροι άνθρωποι να διακρίνουν.
Δόξα Αιωνία, Άσβεστη Μνήμη για τους Πεσόντες και Μαχητές του Μαραθώνος!

Οίκος Ελλήνων Εθνικών
Θύρσος

The House of Thyrsos, attended the Rite for those who fell at Marathon battle, as always prepared and arranged, by the Supreme Council of the Ethnikoi Hellenes, (Y.S.E.E) .
This time, our presence in the Rite of the Official Organization of the Hellenic National Religion was more important for us and filled us with even more joy, as our House was widely honored from our Officials, from whom we received the gift of a handmade Altar, which from now on, will be placed in our House’s Headquarters, and on any rites that will be celebrated anywhere from us. We thank YSEE, and the craftsman who created the Altar with such care.


We also had the unlimited pleasure to join the members of our House, with our very dear friend Nejc, representing the Officially National Religion of Slovenia, continuing our common efforts for build the bridges of solidarity and cooperation between our Nations.
As it turns out, for anyone who can set aside the multiple veils of time and to discern a more special and silent glance, people who fight as Defenders, who even offer their own lives for their families, their Altars, Soil and their Nation, irrigate far more deeply with their fight and their blood, the Tree of Free Nations, than history itself cannot record precisely or indifferent people can distinguish.
Glory Eternal, Unquenchable Memory for the fallen, and all fighters of Marathon!

House of Ethikoi Hellenes
Thyrsos


Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2015

Ευχές για την Ισημερία / Wishes for the Equinox
    Ο Οίκος Ελλήνων Εθνικών του Θύρσου, στέλνει τις ευχές του για την Φθινοπωρινή Ισημερία.
        Όσο και αν η Ισορροπία δείχνει να διασαλεύεται όλο και πιο πολύ στις κοινωνίες των ανθρώπων, εμείς, τα Παιδιά των Εθνών, αισθανόμαστε σίγουροι, ως συμμετέχοντες συνειδητά, στον Φυσικό Κύκλο της Ζωής όπως αυτός προστατεύεται από τους Νόμους των Θεών και Θεαινών μας.
 Διανύουμε τη διαδρομή που μας ορίστηκε μέσα στη Φυσική ροή, και εργαζόμαστε εντός της κοινωνίας, για την Ευταξία, την Εθνική και την Ευρωπαϊκή μας Ταυτότητα.
Με την Εορτή της Ισημερίας, θα θέλαμε να προϊδεάσουμε επίσης κάθε Φίλη και Φίλο του Οίκου, για μία Δράση μας, η οποία σε σύντομο χρονικό διάστημα θα λάβει την εκκίνησή της από την Αθήνα προς άλλες περιοχές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Δεν θα αργήσουν να ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες.

Καλή Ισημερία στα Έθνη, στις Αδελφές, τους Αδελφούς, τους Πολύτιμους Φίλους και τους Ευγενείς συμμάχους μας.


Οίκος Ελλήνων Εθνικών
«Θύρσος»The House of
Ethnikoi Hellenes “Thyrsos”, sends our wishes for the Autumnal Equinox.
Even if the balance seems to be disturbed more and more in human societies, we, the Children of the Nations, feel sure and confident, as participants consciously, in the Natural Cycle of Life as it is protected by the Laws of our High Gods and Goddesses.
 
We stay calm in the path set for us in the natural course, and we work within the society, for the Eutaxia, for the Protection of our National and European identity.
On the occasion of Equinox, we take the opportunity to prejudice, for one Action that in a short time will take its launch from Athens to other regions across Europe. News about it will soon be delivered.

A Healthful Equinox to the Gentiles, the Sisters, the Brothers, the Precious friends and our Noble Allies.


House of Ethnikoi Hellenes
"Thyrsos"