Κυριακή 22 Μαΐου 2011

Κάλεσμα στις Φρυκτωρίες για το Θερινό Ηλιοστάσιο / Beacons for the Summer Solstice - Solidarity for the People of the Old Ways


Κάλεσμα στις Φρυκτωρίες για το Θερινό Ηλιοστάσιο          

Φίλες, Φίλοι
Για δεύτερη συνεχή χρονιά η Οργάνωση Θύρσος, προσκαλεί κάθε έναν από εσάς, αλλά και τους φίλους από το εξωτερικό, να λάβετε μέρος στις Φρυκτωρίες του Θερινού Ηλιοστασίου.
Μία κίνηση που επαναλαμβάνεται και στο Χειμερινό Ηλιοστάσιο και σκοπό έχει να μεταφέρει το μήνυμα της Αλληλεγγύης και της ενότητας, καθώς και της πνευματικής επαφής, ανάμεσα στους Εθνικούς. Μία μοναδική ευκαιρία για να Γιορτάσουμε τη Μεγαλύτερη μέρα του Έτους σε μία κοινή εκδήλωση και να δημιουργήσουμε ισχυρούς δεσμούς τόσο ως άτομα μεταξύ μας, όσο και ως Κοινότητες ανθρώπων που υπερασπίζονται τα Ιδανικά και τις Αξίες των Παραδόσεών τους. Παραδόσεις που το ξεκίνημά τους έγινε κάτω από το Φως του Ανίκητου Ήλιου πριν πολλούς αιώνες, και σήμερα έχουν την Ανάγκη να τις υπερασπιστούν οι Εθνικοί περισσότερο από ποτέ.
Θα ανάψουμε λοιπόν τις Φωτιές και αυτή τη χρονιά, ως μία υπενθύμιση ότι οι Υπερασπιστές στέκονται Όρθιοι απέναντι σε κάθε πρόκληση. Ταυτόχρονα, θα Τιμήσουμε τον Κοσμικό Ήλιο στην εκδηλωμένη έκφανσή του στο επίπεδό μας και θα απευθύνουμε τις ευχές για Ευδαιμονία και Υγεία στα μέλη της Κοινότητος μας και σε κάθε Φίλο όπου και αν αυτός βρίσκεται.
Ο καθένας μπορεί να συμμετάσχει με τον καθιερωμένο πλέον τρόπο, ανάβοντας μία πυρά, ένα φανάρι, ένα κερί, είτε στην ύπαιθρο, είτε στην οικία του, είτε στη θάλασσα ή οπουδήποτε μπορεί να βρίσκεται κατά την Ανατολή της 21ης του Ιούνη ακριβώς τη μέρα που ο Ήλιος φτάνει στο βορειότερο σημείο της εκλειπτικής και πλέον επίσημα βρίσκεται στη Θερινή Τροπή του.
Προτείνουμε ακόμη, να ανάψετε θυμίαμα και κάνοντας τη σπονδή σας με τον καλύτερο οίνο σας και να Χαιρετίσετε με έναν Ύμνο τον Μέγιστο Άνακτα.
Απαθανατίστε τη φλόγα σας και τις εορταστικές στιγμές σας με μία ή και παραπάνω φωτογραφίες και στείλτε τες στην ηλεκτρονική διεύθυνση hellenesthyrsos@gmail.com ώστε να ενώσουμε έστω και μέσω της τεχνολογίας, την εικόνα της Χρυσής Κλωστής που θα μας συνδέσει το ξημέρωμα της 21ης του Ιουνίου.
Τέλος μην αμελήσετε να πάρετε όλα τα αναγκαία και απαραίτητα μέτρα που απαιτούνται για την αποφυγή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς σε οποιοδήποτε μέρος και αν βρίσκεστε και ειδικά αν βρίσκεστε στην εξοχή. Η τήρηση του νόμου για απαγόρευση ανάμματος φωτιάς σε συγκεκριμένα  περιοχές είναι προσωπική ευθύνη εκάστου πολίτη ώστε να τηρηθεί κατά γράμμα.
 Φίλη, Φίλε σε περιμένουμε να ενώσεις  μαζί μας τις ευχές σου προς τον Άνακτα Ήλιο σε αυτή τη μεγάλη των Εθνικών Παραδόσεων Εορτή!
Beacons for the Summer Solstice - Solidarity for the People of the Old Ways

UNITED, UNDER THE SUN’S BANNER!


From Athens - Hellas
Dear Friends from all around the Free Nations! Dear followers of your Native Heritage!

For second year in the row, the Organization “Thyrsos- Hellenes Ethnikoi” invites Organizations and individuals, followers of the Old Ways, to stand in Unity and Solidarity during the celebration of the Summer Solstice and co- act by creating once again
the Beacons for the Sun (Fryktories)!
A Sacred day on our calendars that marks the Brightest Day of the Year when the manifestation of Helios, Sonne, Sol, Sun, Sunna on our Cosmic level is bringing to us His/Her Glorious Light, offering a chance of spiritual and philosophical meditation and at the same time it is a chance to celebrate with our beloved people and relatives.
So, once again we are asking for your participation by the same way that we are doing it every year!
At the dawn of the 2ist of June, at the very moment when the first rays will be shown from the horizon, light up a Fire, a candle, a torch, whatever you may find possible and heading towards the Sun make a Salute to the Invictus God! Even better, you could perform a Rite at the same time, considering the Sacredness of the day. In that way we shall pass the message from one individual to another, from one collectivity to another, from town to town and Nation to Nation and doing that, we will stand in Unity under the Sun’s Banner!
We are asking from you to take photos of the event and send them to our email: hellenesthyrsos@gmail.com so to make a presentation of our common Celebration through our homepage www.thyrsos.gr and through there to your homepages.
Finally we must insist if taking part on our Celebration, to take all the protection that is needed by law to light up a safe fire and avoid causing any accident.
People of the Old Faiths we invite you to raise the Banners and proudly make our stand in a world that needs more than ever the Wisdom and the Essence of Traditions!
We hopefully expect for your participation, thank you in advance.

Thyrsos - Hellenes Ethnikoi (Gentiles)

Portuguese 

Luzes para o Solstício - Solidariedade para o Povo dos Caminhos Antigos
UNIDOS, SOB O ESTANDARTE DO SOL!

De Atenas, Hélade:

Queridos Amigos de todas as Nações Livres! Queridos seguidores da nossa Herança Nativa!

Pelo segundo ano, a Organização “Thyrsos- Hellenes Ethnikoi” convida Organizações e indivíduos, seguidores dos Caminhos Antigos, a se erguer em Unidade e Solidariedade durante a celebração do Solstício e co-agir criando novamente suas Luzes para o Sol (Fryktories)!
Um dia sagrado no nosso calendário que marca o Dia Mais Brilhante do Ano, quando a manifestação de Hélios, Sonne, Sol, Sun, Sunna no nosso nível cósmico está nos trazendo Sua Luz Gloriosa, oferecendo uma chance de meditação espiritual e filosófica e - ao mesmo tempo - uma chance de celebrar com nossos parentes e pessoas amadas.
Então, mais uma vez estamos pedindo a participação de vocês da mesma forma que estivemos fazendo e faremos todo ano!
Na madrugada do dia 21 de junho, no exato momento que os primeiros raios se mostrarem no horizonte, acenda um Fogo, uma vela, uma tocha, o que for possível, e volte-se na direção do Sol fazendo uma saudação ao Deus Invicto! Ou, melhor ainda, você pode executar um rito ao mesmo tempo, considerando o caráter sagrado do dia. Dessa forma, passaremos a mensagem de um indivíduo a outro, de uma coletividade a outra, de cidade em cidade e Nação a Nação e, ao fazer isso, estaremos erguidos em Unidade sob o Estandarte do Sol!
Estamos pedindo que tirem fotos do evento e enviem-nas ao nosso e-mail: hellenesthyrsos@gmail.com para podermos fazer uma apresentação da nossa Celebração comum através da nossa página www.thyrsos.gr e, por ela, para outras páginas.
Finalmente, insistimos que, ao tomar parte da nossa Celebração, tomem toda a precaução necessária por lei para acender um fogo seguro, evitando causar acidentes.
Pessoas das Crenças Antigas, convidamos vocês a erguer os Estandartes e orgulhosamente se erguer conosco em um mundo que precisa mais da Sabedoria e da Essência de nossas Tradições!
Esperamos ansiosamente a participação de vocês, e agradecemos desde já.

Thyrsos - Hellenes Ethnikoi

(tradução de Alexandra RHB)