Σάββατο 5 Μαΐου 2012

Διαδικτυακές Εκδόσεις "Ιδεών Άντρον"

"..Οι Παραδόσεις μας, ζώσες και Ισχυρές, συνεχίζουν σε πείσμα των τέκνων της Λήθης, να Αναζωπυρώνονται στις ψυχές των ευγενών ανθρώπων οι οποίοι είναι και οι μάρτυρες αυτής της εποχής όπου οι κοινωνίες επαναπροσδιορίζουν μέσα από σκληρές συνθήκες τις διαδρομές που θα ακολουθήσουν.."
(Από τον πρόλογο της Δεύτερης Εργασίας που εκδόθηκε από το Ιδεών Άντρον, του κ. Heimgest Holley με τίτλο:
“An understanding of the role of Loki in Odinic Mythology”.


Ξεκινήσαμε στην Οργάνωση του Θύρσου, ακόμη ένα Κεφάλαιο με τις Διαδικτυακές Εκδόσεις "Ιδεών Άντρον".
Πάντα μακριά από οποιαδήποτε κερδοσκοπία ή δισταγμό για τον λόγο και τη θεματολογία των υπό έκδοση Εργασιών, και φυσικά με το βλέμμα μας στραμμένο στην Αυριανή Υπέροχη Ανατολή του Ηλίου Των Εθνών.
Καλές αναγνώσεις.