Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2013

Αναγνώριση για Λατρευτική Παράδοση στη Φιλανδία, Μήνυμα από τον Οίκο μας


In English and Hellenic language as well)

Μία πολύ χαρμόσυνη είδηση λίγα εικοσιτετράωρα πριν το Ηλιοστάσιο.
Στη Φιλανδία, μετά από πολύχρονο αγώνα, η Οργάνωση θρησκευτών της Εθνικής Παράδοσης «Ο λαός της Άρκτου», κατάφερε και κέρδισε μόλις πριν 2 ημέρες την αναγνώριση της από την αρμόδια Κυβερνητική Αρχή, και έτσι γίνεται η τρίτη οργάνωση Πολυθεϊστών που αναγνωρίζεται μετά από τις οργανώσεις «Ένωση της Φιλανδικής Εθνικής Θρησκείας» και «Τάιβανάουλα» που αναγνωρίστηκαν το «2002» και 2007» αντίστοιχα.
Η σημαντικότητα, έγκειται ακόμη, στο ότι ο «Λαός της Άρκτου», δεν αποτελείται από πολλά μέλη, μιας και η Φιλανδική Παράδοση, πολύπλευρη καθώς υπήρξε από πάντοτε, έχει διάφορες θεάσεις κατά τόπους στην επικράτεια της χώρας, και το ότι η Κυβέρνηση νομιμοποιεί ακόμη και αυτές τις πτυχές δίχως να θέλει να τις εντάξει σε ένα τροποποιημένο σύγχρονου τύπου σύνολο, δίνει την ευκαιρία, κάθε διαφορετική Παραδοσιακή πρακτική της Λατρείας να παραμένει ζωντανή και να εξελίσσεται πλέον δίχως βίαιη προσαρμογή.
Η Ευρώπη μας Ζωντανεύει! Σύντομα και στην Ελλάδα ευχόμαστε και πράττουμε για αυτό.
Ο Οίκος μας, χαιρετίζει τους Αδελφούς Φιλανδούς και τους ευχόμαστε καλή συνέχεια στον ήδη επιτυχή αγώνα τους! Οι Φωτιές στους Βωμούς μας ας μεταδίδουν τη Σπίθα της επανόρθωσης!
Για τον Οίκο Ελλήνων Εθνικών
Θύρσος

Θ.Λ.

(Κάτω από την Αγγλική ανακοίνωση μπορείτε να διαβάσετε μερικές πληροφορίες στην Αγγλική γλώσσα για τη λατρεία της Άρκτου στη Φιλανδία από τη Wikipedia)


 

 A very happy news just few days before the Solstice .
In Finland , after a long struggle , the Organization of National Religious Tradition " The people of the Bear ", Karhun Kansa, manages and gained recognition from the competent Government Authority , and thus becomes the third organization Gentiles recognized after the organizations “ Association of Finnish Native Religion "and" Taivaannaula" recognized the " 2002 " and 2007" respectively .
The significance of this from our point of view is that, in the " People of the Bear ", is that as the community is not composed of many members , as the Finnish Tradition has several sightings and aspects/points of vew in the local territory , and that the Government further legitimizes and these aspects without wanting to integrate them in a modified modern set type , gives the opportunity , every different traditional practices of worship to remain alive and evolving more without any violent adjustment.
Our Europe Revives ! Soon in Hellas we do hope , and work for it.
Our House Salutes the Brothers Finns and wish them good luck in their already successful way! From the Fires on the altars let us spread the Spark of restitution all over!
For the House of Gentiles Hellenes
“Thyrsos”

TH.L.

(right after there are some information from Wikipedia about the bear on Finns religion perspectives)

From wikipedia:
“The bear was an important cult animal in Finnish paganism. The pre-Christian Finns believed the bear to have come from the stars and that it had the ability to reincarnate. After a successful bear hunt, a celebration called karhunpeijaiset (literally "celebration of the bear") was arranged in honour of the slain bear. The purpose of the ceremony was to placate the bear and to convince its soul that it was greatly respected by the people. The bear was so feared that some of the songs sung during the ceremony were meant to convince the bear it hadn't been slain by the hunters, rather that it had killed itself by accident. The people presiding over the ceremony tried to make the bear's soul happy so that the bear would want to reincarnate back into the forest. After the bear's meat was eaten, the bones were buried. The skull, however, which was believed to contain the bear's soul, was placed high upon the branches of an old pine tree. This tree, kallohonka (skull pine), was probably a symbol of the world tree and the ceremony was meant to deliver the bear's soul back to the heavens, from where it had originated. From the heavens, the bear would come back and reincarnate to walk the earth.
Bears were not typically featured in early petroglyphs, like other animals such as the elk. It has been suggested that the bear was such a holy animal that it was forbidden to depict it. Moreover, it was forbidden to use the word for bear in casual conversation, so many euphemisms were developed. In fact, the current standard term for bear, karhu, is originally a euphemism (from karhea "rough", referring to the rough fur). The oldest known and possibly the original name is oksi, preserved in many place names. The euphemisms were used because it was believed the bear would appear if its real name was called. Modern Finnish still contains many euphemisms for the bear. A similar thinking is behind the euphemisms for wolf (susi), such as hukka ("loss").”

Και το άρθρο σε Φιλανδικό site με την είδηση: http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1288633595396.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου