Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2013

Ώρες μόνον πριν το Ηλιοστάσιο /A few hours only before Solstice

 

(A message for Solstice, both in Hellenic and English language)

Μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Στις ελάχιστες πλέον ώρες που απομένουν για το Χειμερινό Ηλιοστάσιο προετοιμαζόμαστε όλοι στον Οίκο μας για την Εορτή που σηματοδοτεί ταυτόχρονα και την έναρξη ενός νέου Ενιαυτού.
Ο Ήλιος, ο Πατέρας μας Ήλιος, θα ανατείλει το Άγαλμά του το πρωί για τελευταία φορά σε αυτή τη τροχιά πριν επανέλθει Νέος και Ισχυρός, στέλνοντας τις Ζωοδότες Ακτίνες Του να γονιμοποιήσουν εκ νέου τη Μητέρα Γη.
Από τον Οίκο του Θύρσου, ευχόμαστε σε κάθε έναν και κάθε μία ξεχωριστά, Αδελφό και Αδελφή, όπου και αν βρίσκονται, είτε έχουμε συναντηθεί, είτε όχι, είτε έχουμε ανταλλάξει μηνύματα, είτε όχι,
Καλό Ηλιοστάσιο! Ευχές από τη καρδιά μας, για Υγεία και Ευδαιμονία, για Δύναμη και Σοφία, για Αλληλεγγύη και Ειρήνη στο Νου και τη Ψυχή.
Όλα τα Παιδιά των Παραδόσεων, όλα τα Παιδιά των Εθνών, είμαστε πάντα μία Οικογένεια Πανίσχυρη!
Ευτυχείτε!
We are entering the final way . In the few more hours left for the Winter Solstice everyone in our House is getting prepared for the Feast signifying simultaneously launching a new annual cycle .
The Sun, our Father Sun , will rise His Statue in the morning for the last time on this track before returning as New and Powerful , sending the life-giving rays of Him to fertilize again Mother Earth .
From the House of Thyrsos , we wish on each and every one individually , Brothers and Sisters , wherever they are , whether we meet or not, whether we have exchanged messages , or not ,
May yoy have a Great Solstice ! Greetings from the heart , for Health & Bliss , for strength and wisdom for Solidarity and Peace in Mind and Soul .
All Children of Traditions, Children of all Nations , we are always a family Powerful !
Rejoice!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου