Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2013

Multilanguage Hymn to Helios,a message of Solidarity and communication for the Solstice


Οι παρακάτω εικόνες, του Sol Invictus, του Ανίκητου Ήλιου, εμπεριέχουν τον Ομηρικό Ύμνο προς τον Ακτινοβόλο Θεό, στην Ελληνική γλώσσα, καθώς επίσης και στη Ρωσική, στη Γαλλική, στη Πορτογαλική, στην Ισπανική, στη Γερμανική και στην Αγγλική.
Δημιουργήθηκαν  ώστε να μπορεί ο καθένας να τις διανέμει σε γνωστούς του σε ολόκληρο τον κόσμο - και αν το επιθυμεί μαζί με τη πινακίδα μας , στη προσπάθειά μας να μεταδώσουμε το μήνυμα του Εορτασμού του Ηλιοστασίου και να φέρουμε σε επαφή άτομα ή συλλογικότητες από διάφορες χώρες.
Καθώς πλησιάζουν οι μέρες για το Ηλιοστάσιο, συνεχίζουμε να μεταφέρουμε το μήνυμα της αλληλεγγύης των Εθνών, της Υπεράσπισης των Παραδόσεων.
Ευχαριστούμε προκαταβολικά όποιον τυχόν διανέμει κάποια από τις εικόνες.
Η ανάλυση των εικόνων είναι αρκετά υψηλή, αντιγράψτε και διανέμετε. The following images of Sol Invictus, are containing the Homeric Hymn to Helios, on Hellenic language and on Russian, French, English, Portuguese, Spanish, German languages as well.
They were made aiming that a lot of people could have the chance to distribute them – if they like, with the banner of our Oikos for Solstice as well- and to give the opportunity to individuals or organizations to come closer and hold contacts by the chance of this celebration occasion.
As we are heading for Solstice night, we keep on transfer and deliver the message of solidarity amongst nations, the message of defense of our Traditions.
We thank in advance everyone who might distribute the Hymn to Helios.
The images has high resolution, copy and paste them!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου