Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2021

26/6 Memoriam - Μνήμη / Φλάβιος Κλαύδιος Ιουλιανός, Γεώργιος Πλήθων ΓεμιστόςΤο πέρασμα των Αιώνων, αυξάνει μόνον το βάρος της Μνήμης
και το Δίκαιο του Σκοπού για την Παλινόρθωση του Ιερού.
Μέσα από τη ζωή και το Έργο των  Ήρώων-Ηγετών των Εθνών,
λαμβάνουμε τα προστάγματα της Συνέχειας.  
26/6 - Μνήμη Φλάβιου Κλαύδιου Ιουλιανού, Γεωργίου Γεμιστού Πλήθωνα.


The passage of the Aeons, only increases the weight of Memory
and the Justification of the Great Purpose for the Restoration of the Sacred.
Through the life and work of the Heroes-Leaders of the Nations,
we receive the orders of Continuity.
26/6 - Memorial Day of Flavius Claudius Julianous, George Plethon Gemistos

Il passaggio degli Eoni, non fa che aumentare il peso della Memoria
e la Giustificazione del Grande Proposito per la Restaurazione del Sacro.
Attraverso la vita e l'opera degli Eroi-Capi delle Nazioni,
riceviamo gli ordini di Continuità.
26/6 - Giorno della Memoria di Flavius Claudius Julianous, George Plethon Gemistos

Le passage des Eons, ne fait qu'augmenter le poids de la Mémoire
et la justification du Grand But pour la restauration du sacré.
A travers la vie et l'œuvre des Héros-Leaders des Nations,
nous recevons les ordres de Continuité.
26/6 - Memorial Day de Flavius Claudius Julianous, George Plethon Gemistos


El paso de los Aeones, solo aumenta el peso de la Memoria
y la Justificación del Gran Propósito de la Restauración de lo Sagrado.
A través de la vida y obra de los Héroes-Líderes de las Naciones,
recibimos las ordenes de Continuidad.
26/6 - Día de los Caídos de Flavius Claudius Julianous, George Plethon Gemistos
 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου