Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2016

Υπερίωνος Βασιλεία / Hyperion Kingdom


Ο Οίκος Ελλήνων Εθνικών του Θύρσου, εκκίνησε τις λατρευτικές Τελετές του Θερινού Ηλιοστάσιου στο πολύ σημαντικό ιστορικά για το Πανελλήνιο, αλλά και για την Ευρώπη, Ιερό του Ελλανίου Διός, στο νησί της Αίγινας.
Μαζί μας, συμμετείχε και ο εκπρόσωπος της Εθνικής Σλοβένικης Θρησκείας ο οποίος απέδωσε Τιμές και ευχήθηκε για τον Κοινό μας Εορτασμό και για την Φιλία ανάμεσα στα Έθνη μας .
Ο Εορτασμός του Ηλιοστασίου, ολοκληρώνεται από τον Οίκο μας απόψε, ακριβώς κατά τη διάρκεια της Θερινής Τροπής έως και την κορύφωση της Ισχύος της Σελήνης.
Ευχόμαστε στον Επίσημο Φορέα των Εθνικών, το ΥΣΕΕ, σε όλες τις Αδελφές και Αδελφούς Εθνικούς, στην Ελλάδα και την Ευρώπη, Υγεία, Δύναμη, Ισχύ, Αδελφοσύνη και Παλιννόστηση Κραταιά.
Ο Υπερίων Κυβερνήτης, Οδηγός και Ισχυρός!
Καλό Ηλιοστάσιο
 

The House of Hellenes Ethnikoi Thyrsos, started the Celebration Rites of the Summer Solstice in the very important historically for Pan-Hellenion, but also for the whole of Europe, on the Sanctuary of Hellanius Zeus, on the island of Aegina.
With us, participated and operated on the Rite, the representative of the National Slovenian Religion, wishing upon the Altar for our common celebration and for sincere Friendship between our nations.
Solstice’s Celebration will be completed by our House tonight on a closed Circle, during the Midsummer Way Up and to the peak of the power of the Full Moon.
We send our wishes, to the Official Body of Hellenes Ethnikoi, YSEE, all Sisters and Brothers in Greece and Europe, Health, Strength, Power, Brotherhood and Repatriation.
The Hyperion Governor, always a Guide and Powerful!
A Blessed Solstice

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου