Σελίδες

Τετάρτη 17 Απριλίου 2024

Απόδοση Τιμής στον Ελευθερωτή Φιλόσοφο Ιουλιανό, στο Βέλγιο


Στην ποιητικά μυστήρια όσο και πανέμορφη γη των Κελτών Βέλγων, στην αρχαιότερη πόλη τους,

το Tongeren, οι κάτοικοι, δεν ξέχασαν ποτέ τον Ευγενικό Φιλόσοφο που κατέλυσε επί σειρά μηνών
στην πατρίδα τους.

Μέσα στο μικρό χρονικό διάστημα που βρέθηκε εκεί, φρόντισε με ευθύνη για τα προβλήματα των ανθρώπων, και απέδωσε δικαιοσύνη όσο και ισχυροποίησε τελικά την -πάντοτε προσωρινή όμως για τους ανθρώπους-ειρήνη.
Το έτος 2000 της κοινής χρονολόγησης, ανεγέρθηκε με τη φροντίδα των τοπικών αρχών,
ο ανδριάντας του Φιλοσόφου Καίσαρα.
Ο μελαγχολικός πνευματικός ηγέτης, ακόμη προσφέρει φαινομενικά ακίνητος και σιωπηλός,
διαμέσου της Μνήμης, οδηγίες στους διαβάτες, προς την οδό του Καθήκοντος.
Μέλη της Σύναξης του Οίκου μας, δράττοντας την ευκαιρία επαγγελματικών μας υποχρεώσεων,
φέροντας μαζί μας διακριτικά του Οίκου, καθώς και τα Επίσημα των ιερέων της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας, πάντοτε και με την σύμφωνη γνώμη του επίσημου Φορέα των Εθνικών, του ΥΣΕΕ, και με την συντροφιά της αγαπημένης Κέλτισσας φίλης του Οίκου μας που εκπροσώπησε τον Φορέα των Εθνικών της Ρώμης, της Ενώσεως Pietas, καταφέραμε και βρεθήκαμε για λίγη μόνον ώρα στην πόλη του Tongeren
και αποδώσαμε διακριτικά Τιμή προς τον Φιλόσοφο Καίσαρα, και Πνευματικό οδηγό του Οίκου μας.

Όσο δύσκολο και αν είναι, θα προσπαθήσουμε, Θεών επιτρεπόντων, να αδράξουμε όποια ευκαιρία μπορέσουμε στο μέλλον να αξιοποιήσουμε, και να βρεθούμε εκ νέου, πολυπληθέστεροι αυτή τη φορά, έμπροσθεν του ανδριάντα, και στην μυστηριακή γη των Βέλγων,
όπου ο Θεός Διόνυσος, μπορεί να κατανοηθεί και ως Πυριγενής Δημήτριος.

Θα επανέλθουμε μελλοντικά με περισσότερες ενδιαφέρουσες πληροφορίες .
In the poetical mystic and beautiful land of the Celtic Belgians, in their most ancient city,
Tongeren, the inhabitants, never forgot the Gentle Philosopher who stayed for a number of months
in their homeland.

In the short time he was resident, he responsibly took care of the problems of the people,
and delivered justice as well as finally strengthened the - alas, always temporary for the people - peace.
In the year 2000 of common dating, it was erected under the care of the local authorities,
the statue of the Philosopher Caesar.
The brooding spiritual leader, still offering seemingly still and silent,
through Memory, instructions to passers-by, towards the road of Duty.
Members of the Assembly of our House, acting on the occasion of our professional obligations,
bringing with us insignia of the House, as well as the officials of the priests of the Hellenic Religion, 
always with the consent of the official Body of Hellenic Ethnic Religion, the YSEE, 
and with the company of the beloved Celtic friend of our House,
who represented the Official Classic Religion of Rome, of the Pietas Assosiation,
we succeeded, and were only for a short time in the city of Tongeren,
to paid Honor to Philosopher Caesar, and Spiritual guide of our House.

As difficult as it is, we will try, Gods permitting for this, to seize any opportunity we can in the future
and to take advantage of, so to meet again, more numerous this time, in front of the statue, 
and in the mysterious land of the Belgians,
where God Dionysos can also be understood as Fiery and Demetrius.

We will come back with more interesting information in the futureΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου