Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2021

Σύναξη Χειμερινού Ηλιοστασίου / Gathering of Winter Solstice

 Ο Οίκος του Θύρσου, με Μέλη και Φίλους, Συντάχθηκε και σε αυτήν την έναρξη του Χειμώνα,
Τιμώντας τον Προστάτη και Πατέρα Ήλιο, στεκόμενοι όρθιοι απέναντι στα λογής σκότη που-προσωρινά μόνον- κυριαρχούν στον κόσμο.

Είτε στη Κεντρική Σύναξη, είτε κατά οικογένειες στην Ελλάδα και σε άλλα σημεία του κόσμου, μικρά σημεία ,"μεγάλης ισχύος", ένωσαν τα σημεία που διασχίζουν τον χώρο και τον χρόνο.

Ευχόμαστε Πολλές Επιστροφές στους Οίκους, στις Κοινότητες και κάθε συλλογικότητα Εθνικών όπου πάλλονται οι Μνήμες των Εθνών.

Στο πιο βαθύ σκοτάδι, λίγο πριν την αυγή, πάντοτε κυριαρχεί Ιερή σιγή, ένα βαθύ και σιωπηλό κάλυμμα που προστατεύει παρά αποκρύπτει.

Οι Ακτίνες του Ηλίου τραγουδούν για την Ισχύ της Ζωής!
Υγεία, Δύναμη, Σθένος και Δημιουργία!

Οίκος Ελλήνων Εθνικών - Θύρσος

The Oikos of Thyrsos, with Members and Friends, Gathered again at the beginning of Winter,

Honoring the Protector and our Father, Helios, standing upright against all kinds of darkness that by the time- only temporarily - dominate the world.

Either in the Central Assembly, or by families in Hellas and in other parts of the world, small places, "of great power",unite the points that cross space and time.

We wish many Returns of Helios, to the Communities and to every collectivity of Nations where the Memories pulsate.

In the deepest darkness, just before dawn, there is always a sacred silence, a deep and silent cover that protects rather than hides.

The Rays of Helios sing for the Power of Life!
Health, Strength, Power and Creation!

Oikos of Ethnikoi Hellenes - Thyrsos

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου