Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019

Χειμερινό Ηλιοστάσιο-Τριέσπερο / Winter Sosltice-Yule / Solstizio d'inverno / Solstice d'hiverΟ Οίκος του Θύρσου , εόρτασε παρουσία Μελών και Φίλων στη Μεγάλη Χειμερινή Σύναξη των Αθηνών και αλλού ανά την επικράτεια και όπου υπάρχουν Μέλη και Φίλοι,
το Χειμερινό Ηλιοστάσιο και τη Γέννηση του Τριεσπέρου Ηρακλή, συμφώνως και με το Επίσημο Εορτολόγιο της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας.
Κάτω από δυνατούς Ανέμους και με την Επιβώμια Πυρά να καίει Δυνατή και Λαμπερή,
για άλλο έναν κύκλο των ετών, η Σύναξή μας ανανέωσε Δεσμούς και Τίμησε τον Ανίκητο Φλέγοντα Πατέρα του Κόσμου.
Οι Ευχές μας προς όλα τα Αδέλφια των Εθνών που συνεχίζουν τον αδιάκοπο Αγώνα 
για την Νικηφόρα Επιστροφή των Εθνικών Παραδόσεων.
Ο Ήλιος είναι Πάντοτε Ανίκητος!
Χρόνια Πολλά!~~~
Our Oikos, by the presence of its Members and beloved Friends made its Grand Winter Synaxis in Athens and elsewhere in Hellas and abroad, wherever there are comrades,
Celebrating Solstice/Yule and the Birth of Triesperous Hercules, according to the Official Religious Calendar of Ethnic Hellenic Religion.
Under Strong Winds and with the Altar's Fire Blazing High and Shineful
for another Cirlce of the passing years, our Gathering renew our bonds and Honored the Invincible Fiery AlFather.
Our Wishes to all Sisters and Brothers all over that are keep on fighting for the restoration of the genuine Ethnic Traditions of our Nations.
Helios is Invincible, the AlFather's Eye gazing upon all!
Rejoice and Unite!

~~~
Il nostro Oikos, per la presenza dei suoi membri e degli amati amici,
ha fatto la sua grande sinossi invernale ad Atene
e altrove in Hellas e all'estero, ovunque ci siano compagni,
Celebrando il Solstizio / Yule e la nascita di Triesperous Hercules,
Sotto venti forti e con il fuoco dell'altare fiammeggiante
e brillante per un'altra Cirlce degli anni che passano,
il nostro Raduno rinnova i nostri legami e onora l'Invincibile Fiery Pater.
I nostri auguri a tutte le sorelle e i fratelli di tutto il mondo che continuano
a lottare per il ripristino delle autentiche tradizioni etniche delle nostre nazioni.
Helios è Invincible, l'occhio di AlFather che guarda tutti!
Rallegrati e unisciti!

~~~

Notre Oikos, par la présence de ses membres et amis bien-aimés,
a fait sa grande synaxe d'hiver à Athènes et ailleurs en Hellas et à l'étranger,
partout où il y a des camarades,
Célébration du Solstice / de Noël et de la naissance d'Hercule Triesperous,
Sous des vents forts et avec le feu de l'autel flamboyant haut et brillant
pour un autre Cirlce des années qui passent, notre Rassemblement renouvelle
nos liens et honore l'Invincible Fiery AlFather.
Nos vœux à toutes les sœurs et frères du monde entier qui continuent de lutter
pour la restauration des véritables traditions ethniques de nos nations.
Helios est Invincible, l'œil du Père tout en regardant sur tout!
Réjouissez-vous et unissez-vous!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου