Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019

Εορτασμός Μικρών Διονυσίων, Οικιακοί Καθαρμοί - Celebration of Minor Dionysia, Household Katharmoi


Ο Οίκος μας, εόρτασε την Κυριακή 8/11 τα Μικρά Διονύσια ("Εν Άγροις"),τελώντας Ιεροπραξία
στον Βωμό του Θεού Διονύσου στην Ραπεντώσα Αττικής στην ευρύτερη περιοχή του Διονύσου.
Αποτελεί δε, ο συγκεκριμένος Εορτασμός, και την δια τελούμενων Καθαρμών,
εναρκτήρια προετοιμασία του Οίκου μας, για την Μεγάλη Εορτή των Εθνών του Χειμερινού Ηλιοστασίου  (στο Βόρειο Ημισφαίριο και αναλόγως αντιστρόφως το Θερινό στο Νότιο)
και πιο συγκεκριμένα στην Ελλάδα παράλληλα, εορτάζουμε το Τριέσπερον συμφώνως με το
Επίσημο Εορτολόγιο της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας.
Σε όλα τα Μέλη και τους καλούς Φίλους του Οίκου μας στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
ευχόμαστε καλή προετ
οιμασία σε όλα τα επίπεδα, οδεύοντας προς την Χειμερινή Σύναξη.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Our House celebrated Minor Dionysia ("Of the Fields") on Sunday 8/11th, completing a Rite
at the Altar of God Dionysus in Rapentosa spot of Attica, in the wider area of ​​Dionysus.
The celebration of Minor Dionysia, and the Katharmoi that are being held, signs the
inaugural preparation of our Oikos for the Great Celebration of the Nations of the Winter Solstice
(in the Northern Hemisphere, and vice versa, Summer Solstice in the South)
and more specifically in Greece at the same time, we are celebrating Triesperon in accordance with
Official Calendar of the Hellenic Ethnic Religion.
To all the members and beloved friends of our Oikos in Greece and abroad,
We wish you, a well made preparation at all levels, heading towards Winter Synaxis.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου