Πέμπτη 23 Μαΐου 2019

Επιστολή μας στην Πρέσβη της Σουδίας στην Ελλάδα, κ.Charlotte Sammelin / Letter to the Swedish Ambassador regarding the Rune's ban issue.

Η Πρέσβης, κ.Sammelin
Αποστείλαμε σε μία άμεση συνέχεια της θέσης Αλληλεγγύης που λάβαμε, προς τους Αδελφούς μας στην Σουηδία, επιστολή προς την Πρέσβη της Βόρειας Χώρας, γνωστοποιώντας της τις θέσεις μας, σχετικά με τη διάθεση "εγκληματοποίησης",ουσιαστικά της Εθνικής Παράδοσης της Σουηδίας.
Θα αναμένουμε για μίαν απάντηση, και από πλευράς μας συνεχίζουμε τις επαφές ώστε να λάβει τις διαστάσεις που πρέπει το θέμα, ώστε να σταματήσει η πραγματικά δυσοίωνη αυτή απόπειρα απαγόρευσης.Athens, 23/5/19Subject: About the news on criminalize the use of Runes in Sweden. Official Complain

Respectful Ambassador Ms Charlotte Sammelin


We have read on the international and Swedish Media, about the ongoing investigation plan by
your Government, through Minister of Justice, Morgan Johansson, about the searching of possible legal means to ban and criminalize the use of the Sacred Indigenous writing of the Runes, with the excuse of the use of the Runic symbolistic on Right Wing political parties and organizations, or individuals.
On behalf of the House of Thyrsos, as followers of the Indigenous and Authentic Tradition of Hellas,
we are sending you, our most sincere and strong complaining about the ongoing plan of your government, and we express, that this is in our opinion, a cultural suicide, an Ethnic destruction, which humiliates the Identity of the Free and Proud Sweden, a mocking to Civilization.
Runes, does not belong either to political parties of any ideology, or any individual, and most and above all, are Sacred Religious signs of Indigenous Northern people, which are still in wide use from countless of people for religious and cultural purposes to this very day.
By trying to call a ban on the use of them, you just prove to all civilized Europeans, that you have never abandoned the logic of persecution of Indigenous Tradition, that has started with the Christianization of the Swedes centuries ago and inflamed the Middle Age with horrific persecutions of the people.
You cannot demolish a house because you fear that a fire will start “somehow”.
Protect your House, is the message, not your fear.
As Hellenes, carrying the dignity and Responsibility of the Oldest Indigenous Tradition started on Europe, and still keep going through very hard and difficult times, we strongly oppose even on the thinking of the slightest idea spread of criminalize anything from the Northern Tradition, or any Ethnic Tradition, with the excuse of the use from anyone whatsoever.
On our side, we consider it as a duty and as an act of protecting Civilization we will inform on take action, all Official European Organizations of Ethnic Religions and Traditions about this vey false plan of the Swedish government, and we assure you, that this is something that will naturally have a great cultural and political impact to all Civilized thinking people throughout the continent and beyond.
For the House of Ethnikoi Hellenes
(Signature)Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου