Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018

Προς το Θερινό Ηλιοστάσιο και την Τίμηση των Ηρώων και Ηγετών μας / Towards Summer Solstice and Honoring our Heroes and Leaders

Αντίθετα σε όσους στέκουν φανερά ή μη ενάντια στη διατήρηση της Ταυτότητας των Εθνών,
με όποιο πρόσχημα, δικαιολογία ή ιδεολογία.
Απέναντι σε όσους προσπαθούν να πλέξουν με αφύσικο τρόπο τον Ιστό της Ροής των πεπραγμένων των ανθρώπων, Προγόνων, σύγχρονων και αυριανών και να τον μετασχηματίσουν σε ότι αυτοί επιθυμούν.
Στη σημερινή συγκυρία που μοιάζει τόσο επίπονη αλλά για εμάς δεν αποτελεί παρά μόνον μία χρονική ψηφίδα στη διαρκή Μάχη του Ανθρώπου απέναντι στην άβυσσο της Ερήμου, εκεί στεκόμαστε, και θα στεκόμαστε όσο βαδίζουμε στο καλαίσθητο Σώμα της Μητέρας μας Γης,
ως Υπερασπιστές της, και ως Υπερασπιστές του Έθνους μας και των Παραδόσεών του, που τόσο πολεμούνται.
Ο Οίκος μας, Θα εορτάσει τον Υπέρλαμπρο Πατέρα Ήλιο στην Λαμπρότερη Όψη του στις 21 Ιουνίου
ημέρα του Θερινού Ηλιοστασίου, και θα ετοιμαστεί ξανά,στις επόμενες ημέρες, για την ημερομηνία Ορόσημό του Οίκου μας, την Τίμηση των Πνευματικών Ηγετών μας, του Αυτοκράτορα Ιουλιανού, και του Εθναμύντορα Πλήθωνα Γεμιστού.
Για όσους ακόμη μπορούν και ξεχωρίζουν το Ιερό, το Αιώνιο, το Εθνικό, και το Αξιακό Σύστημα όπου οι Πολιτισμοί εντός τους αφήνουν σημεία Δημιουργίας και εξέλιξης με κατεύθυνση προς το Ανώτερο Θείο Ιδεατό, θα συνεχίζουμε.

Οίκος Ελλήνων Εθνικών Θύρσος 


Contrary, to those who are standing in purpose or not, against the preservation of the Identity of Nations, with any pretext, excuse or ideology.
Against those who try to unnaturally spin the Web of the deeds of the people, of the Ancestors, the modern men and women and of those to come, and transform it into whatever shape they might think off.
In today's conjuncture that seems so painful but for us it is just a timepiece in the constant Battle of Man against the abyss of the Desert, we stand there, and we will stand as long as we walk on to the elegant Body of our MotherLand, as Her Defenders, and as Defenders of our Nations and of our Traditions, which are so fought.
Our House, Celebrate the Ablaze Father, Helios on His Brighter Face on June 21st,
Day of the Summer Solstice, and will be re-prepared in the next few days for the most significant date for our House. The Intimacy of our Spiritual Leaders, the Emperor Julian, and our Nation’s Memory Bearer, Plethon Gemistos.
For those who still are able of gazing the Sacred, the Eternal, the National. The Value System where the Civilizations within them leaves traces of Creation and evolution towards the Higher Divine Idea, we will continue.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου