Κυριακή, 17 Δεκεμβρίου 2017

Για τον Εορτασμό του Ηλιοστασίου

 
 
Ο Οίκος του Θύρσου, αφοσιωμένα και σταθερά, απέναντι σε κάθε αντιξοότητα, ετοιμάζεται εκ νέου για τη Χειμερινή Σύναξη, και καλεί τα Μέλη του, τους αγαπημένους Φίλους και τις Οικογένειες, οπουδήποτε και αν βρίσκονται, να πλαισιώσουν και πάλι τις Επιβώμιες πυρές, την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου στον Εορτασμό του Τριεσπέρου, κατά τη μεγαλύτερη Νύχτα του έτους, τη νύχτα του Χειμερινού Ηλιοστασίου.
Η Σύναξη των Αθηνών, σε κλειστό Κύκλο, θα εορτάσει στο ύπαιθρο, ανεξαρτήτως των καιρικών συνθηκών που θα επικρατούν.Προτρέπουμε δε, κάθε Συνέλληνα και Συνελληνίδα,  να πλαισιώσουν τους εορτασμούς του Τριεσπέρου, τόσο στον Ναό της Ελληνικής Εθνικής μας Θρησκείας στην Αθήνα, αλλά και οπουδήποτε αλλού διοργανώνονται από το Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών ανά την Ελλάδα και το εξωτερικό.

................................................................................................................................................


The House of Thyrsοs, committed and firmly against every adversity, is preparing for the Winter Assembly again, and calls on its Members, beloved Friends and Families, wherever they may be, to assembly their Altar’s Fire on Thursday December 21st  at the Triesperon Celebration, during the biggest Night of the Year, on the Winter Solstice night.
The Synaxis of Athens, in a closed Circle, will celebrate in the countryside, regardless of the prevailing weather conditions.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου