Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2016

Παρουσίαση της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας από τους Αδελφούς μας στη Σλοβενία Presentation of the Hellenic Ethnic Religion by our Slovenian Comrades

Από την Επίσημη ιστοσελίδα των Αδελφών Εθνικών της Σλοβενίας, Slovenski Starovenci, της αναγνωρισμένης από την εκεί Επίσημη Πολιτεία, αναρτήθηκε, στην Σλοβένικη γλώσσα, μία μεστή παρουσίαση της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας για την ενημέρωση των Σλάβων Αδελφών μας.
Στο κείμενο, που συνέγραψε ο Πρόεδρος των Σλοβένων Εθνικών, και αγαπητός μας Φίλος Petric Nejc, δίδεται  μία σύντομη περιγραφή και αναδρομή στην Ιστορία της Ε.Ε.Θ., παρουσιάζεται ο Επίσημος Φορέας της, το ΥΣΕΕ, καθώς και ο Οίκος μας, όπου έχουμε την χαρά της συνεργασίας και το χτίσιμο μίας πολύ δυνατής Φιλίας επί ένα έτος τώρα επί προσωπικού με τον Αδελφό μας Nejc.

Με μικρά αλλά σίγουρα βήματα, συνεχίζουμε να χτίζουμε τις τόσο σημαντικές γέφυρες με τους Ευρωπαίους Αδελφούς μας, πιστεύοντας ακράδαντα ότι το μέλλον μας, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την καθολική προστασία των Εθνικών Παραδόσεων στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, και ευχόμαστε πάντοτε να συναντούμε, σε κάθε μας προσπάθεια, τόσο ευγενείς και δυναμικούς συνοδοιπόρους όσο και ο Φίλος μας Nejc.
Υποσχόμαστε με τη σειρά μας, στο αμέσως επόμενο διάστημα, να παρουσιάσει και ο Οίκος του Θύρσου, την Ιστορία και τη διαδρομή των Σλοβένων Εθνικών στους Συνέλληνες μας. 

Μπορείτε να δείτε την ανάρτηση, στην ιστοσελίδα:


On the official website of our Brothers and Sisters of Slovenian Ethnikoi, Slovenski Starovenci, the recognized Ethnic Religion by the Official State there, has been posted, in Slovenian language, a brief  presentation of the Hellenic Ethnic Religion for the informational needs of our Slavic brothers.
The text, written by the President of the Slovenians, and very dear friend Petric Nejc, contains a description and the history of H.E.R., presentation of the Official Organization of Ethnkoi, the YSEE and Information for our House, where we have the joy of cooperation and furthermore the joy of building a very strong friendship over a year now with our brother Nejc.
With small but strong steps, we continue to construct the very important bridges with our European brothers, strongly believing that our future depends largely on the high protection of national Traditionson the European continent, and we hope always to encounter, in every effort, so noble and dynamic fellow travelers as our Friend Nejc.
We promise, on our turn, in the next period, to announce the presentation by the House of Thyrsos, of the history and hard path made, of the Slovenian Ethnikoi to our Comrades all over.

You can check out the article here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου