Τρίτη, 25 Αυγούστου 2015

Επίσημος Χαιρετισμός του Οίκου του Θύρσου στο Συνέδριο των Σλαβικών Εθνικών Θρησκειών / Official Greetings from the House of Thyrsos, to the Slavic Congress

Από τις 15 Αυγούστου, πραγματοποιήθηκε στη Λουμπλιάνα της Σλοβενίας, το ετήσιο Συνέδριο-Συνάντηση, των Σλάβων Εθνικών με τη συμμετοχή πολλών οργανώσεων που εκπροσώπησαν πολλά από τα Σλαβικά Έθνη.
Μετά από επαφές μας το προηγούμενο διάστημα με τους Σλοβένους Αδελφούς μας, της Slovenci Staroverci, και από τον «Staroslavov hram» (Ναό του Σταροσλάβοβ), δηλαδή, από την Επισήμως αναγνωρισμένη Εθνική Θρησκεία στη Σλοβενία και την πρόσκληση που Τιμητικά και με πολύ χαρά λάβαμε, ο Οίκος μας, απέστειλε Επίσημο Χαιρετισμό προς τους Σύνεδρους, ευχόμενοι από πλευράς μας κάθε επιτυχία, ευελπιστώντας στην συνεχόμενη επικοινωνία ανάμεσά μας, στη διαρκή ενδυνάμωση των σχέσεών μας, και σε κάθε δυνατή μελλοντική συνεργασία μας στη βάση των κοινών μας προοπτικών εντός της ευρύτερης και κοινής μας Πατρίδας, της Ευρώπη.

 Στις εικόνες, ο Χαιρετισμός μας καθώς και μερικά χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από το Συνέδριο των Σλάβων Εθνικών.

Περισσότερες λεπτομέρειες στη Σλοβένικη Εθνική διάλεκτο, στην Ιστοσελίδα των Αδελφών μας:

http://www.staroverci.si/sl/rodnoverje/rodoved/item/334-veca-2015.html


  On the 15th of August, in Ljubljana Slovenia, the Congress of the Slavic Nations had taken place
with the attendance of many representants from various Slavic Nations.
After our contacts during the last recent period, with our Slovenian Sisters and Brothers of the Slovenski Staroverci and the Temple of Staroslav, the Official recognized Ethnic Religion of Slovenia, and the Honorable invitation we have received by them with great joy, our House, has sent an Official Salutation and Greetings to the Congress members, wishing them every success, and to express our sincere hope for keep our communication channels wide open, creating a more solid base of interactive affairs and to work together on matters of common interest within our common Homeland, Europe.

On the images, our Official Salutation and some photos from the Slavic Congress
more information on the Official Site of our Slovenian Brothers and Sisters:
http://www.staroverci.si/sl/rodnoverje/rodoved/item/334-veca-2015.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου