Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2014

"Σχετικά με νεότερες ενέργειες του Οίκου μας για την Υπεράσπιση της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας" / Cycladic figures in Shackles as a Gift to the State 

27/03/"2014"

Συνεχίζοντας τις δραστηριότητες που ξεκίνησαν από την 17η Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους, ο Οίκος Ελλήνων Εθνικών Θύρσος, προχώρησε σήμερα στην ταυτόχρονη αποστολή δύο δώρων μαζί με τις αντίστοιχες αναγκαίες επιστολές, υψηλής συμβολιστικής, προς τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ.κ Κάρολο Παπούλια, και στον Υπουργό Παιδείας κ. Κωσταντίνο Αρβανιτόπουλο.
Μετά την κίνησή μας αυτή, στρεφόμαστε προς διεθνείς φορείς, ενημερώνοντας για την κατάφορη διάκριση που υφίστανται οι Έλληνες Εθνικοί και κυρίως ξεκινάμε ταυτόχρονες ποικίλες δραστηριότητες, εκτός του διαδικτύου, για να φέρουμε το ζήτημα της Αναγνώρισης της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας και της νομικής της Προστασίας στην επικαιρότητα. Την επικαιρότητα όμως όχι των ΜΜΕ, που άλλωστε έχουν αποδείξει πολλάκις στο παρελθόν ότι αν δεν διακωμωδούν μόνον μπορούν και να συκοφαντούν τόσο την ίδια την Ε.Ε.Θ. όσο και θρησκευτές της, αλλά προσπαθούμε να φέρουμε το ζήτημα μας στη γνώση όλο και περισσότερων Πολιτών οι οποίοι μπορούν ακόμη να βλέπουν πάνω από την απλή ειδησεογραφία που τους αποκοιμίζει και να κατατάσσουν ένα μήνυμα ή γεγονός πολύ καλύτερα στην αξιακή τους κλίμακα από όσο θα επιθυμούσαν όσοι στρέφουν εξ επίτηδες τις εντυπώσεις σε άλλα θέματα.
Στις παρακάτω φωτογραφίες, τα δύο Κυκλαδίτικα Ειδώλια τα οποία στάλθηκαν προς τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας και στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Στις επόμενες ημέρες, θα υπάρξουν και άλλες ανακοινώσεις για νεότερα γεγονότα.
Δεν ερρήθησαν όλα ακόμη...
Οίκος Ελλήνων Εθνικών «Θύρσος»

«Παράλληλα με το συμβολικό δώρο και αυτή την επιστολή μας, η οποία θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα βρει ανταπόκριση από μέρους σας αυτή τη φορά και δεν θα βρεθεί στο καλάθι των αχρήστων μαζί με τις υπόλοιπες από πολλά έτη επιστολές προς τους εκάστοτε Υπουργούς, είμαστε αναγκασμένοι να ενημερώσουμε πλέον με ποικίλους τρόπους τους Πολίτες της Ελλάδος, του εξωτερικού όπως και διεθνείς φορείς, για τη χρόνια και ξεκάθαρα εσκεμμένη διάκριση που υφιστάμεθα που δεν τιμά ούτε τη χώρα μας και την Ιστορία της, ούτε τις προηγούμενες κυβερνήσεις που αποδεδειγμένα αδιαφόρησαν, αλλά ούτε και τη παρούσα για όσο συνεχίζει να συμπεριφέρεται απέναντί μας με τον ίδιο ατιμωτικό τρόπο και ειδικά τώρα που διακυβεύεται το μέλλον αυτού του τόπου αλλά και το μέλλον της Ευρώπης γενικότερα.»
(Απόσπασμα από την Επίσημη Επιστολή της 26ης Μαρτίου προς τον Υπουργό Κωσταντίνο Αρβανιτόπουλο)

Continuing the activities launched by February the 17th of this year, the House of Gentiles Hellenes - “Thyrsos” proceeded today to simultaneously send two gifts of high symbolism together with the corresponding necessary letters, to the President of the Greek Republic Mr. Karolos Papoulias and to the Minister for Education and Religious affairs Mr.Constantinos Arvanitopoulos.
After this action, we will continue our campaign on informing official organizations about the blatant discrimination we, the Gentiles Hellenes, keep facing from the Hellenic State.
An irony it is, that the historic Religion of Hellas, needs in these days to be defended against the discrimination from the modern State.

In the photo below, the two Cycladic figurines that were sent to the President of the Greek Republic and the Minister of Education.
In the coming days, there will be other announcements for newer events.
Not everything has been told yet...
House of Hellenes Gentiles " Thyrsos»

"Along with the symbolic gift and this our letter , which we believe will be reciprocated by you this time and will not be found in the trash bin along with the other letters that was sent in many years to relevant Ministers, we are now forced to start informing in various ways the citizens of Hellas, foreign and international organizations as well, for the continuing and clearly intentional discrimination we suffer that does not honor nor our country and its history, nor the previous governments which has been proved indifferent, nor the present government as long as it continues to behave towards us in the same disgraceful manner and especially now that is at stake the future of this land and the future of the whole of Europe in general."
(Extract from the Official Letter of March 26 to the Minister Constantinos Arvanitopoulos)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου