Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2012

Λίγο πριν το Ηλιοστάσιο / Few days before Solstice

Καθώς ο Υπερίωνας οδεύει προς τη Μεγάλη του Κορύφωση
και οι Θεϊκές Του Ακτίνες ακτινοβολούν προσφέροντας σε όλους μας
τα Δώρα της Ζωής, τα Μέλη της Οργάνωσής μας συλλογικά προετοιμάζονται για τις
Ιερές Τελετές προς Δόξα του Πυροδότη Άρχοντα.
 Για τις επόμενες ελάχιστες ημέρες έως την 21η του Ιουνίου τα ηλεκτρονικά μηνύματα  προς τη Γραμματεία θα βρίσκονται σε αναμονή και θα απαντηθούν μετά το πέρας των Εκδηλώσεών μας.
Ευχόμαστε εκ των προτέρων Υγεία, Σθένος και πραγματική Ευδαιμονία σε όλους τους Εθνικούς στην Ελλάδα και στα υπόλοιπα Αδελφικά Έθνη!
Ο Ήλιος είναι Βασιλέας!
Οι Φλόγες των Βωμών μας καίνε Ασίγαστα!

As the Hyperion track His way to The Great Culminate,
and the Divine Rays radiate offering us all
the Gift of Life, members of our organization collectively are getting prepared for
the Sacred Rites for the glory of our Fire Lord.
  For the next few days until the June 21st, e-mails to the Secretariat will be waiting and will be answered after the end of our events. We Wish advance Health, Vigor and real Bliss to all Gentiles in Hellas and the other Brother Nations!
The Sun is King!
The flames of our Altars burns Still!

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου