Πέμπτη, 19 Αυγούστου 2010

Πανσέληνος Αυγούστου

Στη Πανσέληνο του Αυγούστου, η ομάδα Θύρσος με τη συμμετοχή Φίλων, θα τελέσει Ιεροπραξία προς Τιμήν της Φωτοφόρας φιλάγρυπνης Βασίλισσας.
Προτρέπουμε κάθε Έλληνα να Τιμήσει με σεμνές Τελετές την αεροδιάβατη Κόρη.
 Έρρωσθε!


Εἰς Σελήνην, θυμίαμα ἀρώματα


Κλῦθι, θεὰ βασίλεια, φαεσφόρε, δῖα Σελήνη,
ταυρόκερως Μήνη, νυκτιδρόμε, ἠεροφοῖτι,
ἐννυχίη, δαιδοῦχε, κόρη, εὐάστερε, Μήνη,
αὐξομένη καὶ λειπομένη, θῆλύς τε καὶ ἄρσην,
αὐγήτειρα, φίλιππε, χρόνου μῆτερ, φερέκαρπε,
ἠλεκτρίς, βαρύθυμε, καταυγάστειρα, λοχείη,
πανδερκής, φιλάγρυπνε, καλοῖς ἄστροισι βρύουσα,
ἡσυχίῃ χαίρουσα καὶ εὐφρόνῃ ὀλβιομοίρῳ,
λαμπετίη, χαριδῶτι, τελεσφόρε, νυκτὸς ἄγαλμα,
ἀστράρχη, τανύπεπλ', ἑλικοδρόμε, πάνσοφε κούρη,
ἐλθέ, μάκαιρ', εὔφρων, εὐάστερε, φέγγεϊ τρισσῷ
λαμπομένη, σῴζουσα νέους ἱκέτας σέο κούρη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου