Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

Φρυκτωρίες Θερινού Ηλιοστασίου 2789 - Beacons of the Summer Solstice of the Hellenic year 2789


Ανάβουμε τις Φωτιές του Ηλιοστασίου, Τα Παιδιά των Εθνών, Εορτάζουμε το Θερινό Ηλιοστάσιο, τη Δόξα του Μέγα Υπερίωνος Ηλίου!

Ο Οίκος των Ελλήνων του Θύρσου, και αυτό το καλοκαίρι, του Έτους Ελλήνων 2789, προσκαλεί κάθε έναν Αδελφό και κάθε μία Αδελφή μας, οπουδήποτε και αν βρίσκονται, να συμμετάσχει μαζί μας στις καθιερωμένες Φρυκτωρίες, τους Εορτασμούς για το Θερινό Ηλιοστάσιο που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια των Ηλιοστασίων από τον Οίκο μας.περισσότερες λεπτομέρειες..Beacons for the Glory of our Father, the Hyperion Sun!

We light the Fires of the Solstice. We, the Children of the Nations, Celebrate Summer Solstice, the Glory of the Great Hyperion Helios!

This summer of the Hellenic Year 2789, Thyrsos, the House of Hellenes Gentiles, invites every one of our Brothers and Sisters, wherever they may be, to participate in the Beacons our House organizes during the Solstices, and join us in the celebration of the Summer Solstice.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου