Κυριακή, 23 Σεπτεμβρίου 2018

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗΣ ΙΣΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΟΥΣ

Στις 22 Σεπτεμβρίου "2018", το Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών εόρτασε κατά το επίσημο εορτολόγιο της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας την φθινοπωρινή Ισημερία και τίμησε την μνήμη των Μαραθωνομάχων προγόνων μας, στο Τρόπαιον Μαραθώνος. Την ιεροπραξία ετέλεσε ο ιεροπρακτικός βραχίονας "Δελφύς" και κατέθεσαν στέφανους δάφνης το Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών και ο Οίκος Ελλήνων Εθνικών "Θύρσος".
Περισσότερα στιγμιότυπα στον σύνδεσμο:
https://www.ysee.gr/Marathon2018.html


Τρίτη, 10 Ιουλίου 2018

Αδελφοσύνη, Συμμαχία, Κοινή Πορεία - Fratellanza / Sorellanza, Alleanza - Brotherhood/Sisterhood, Alliance
Κατά την πρόσφατη Επίσημη επίσκεψη των Αδελφών μας από την Ιταλία, της Θρησκευτικής Ένωσης
Pietas, οι Δεσμοί Αδελφοσύνης, Συμμαχίας και Κοινής Πορείας, εδραιώθηκαν και καθιερώθηκαν πάνω από τον Ιερό Βωμό των Θεών μας ανάμεσα στον Οίκο του Θύρσου και τον Οίκο της Pietas.
Μία Πράξη Ένωσης και Οικογενειακών Δεσμών, αποτελεί την ουσιαστικότερη Εγγύηση, το πιο ασφαλές Θεμέλιο για την Προστασία των Παραδόσεων μας.
Η παραγωγή Λόγου και Έργου, το φυσικό επόμενο στάδιο.
Θεωρούμε εαυτούς ευνοημένους από την Θεά Τύχη για την Αδελφοποίησή μας αυτή
και στο μέτρο του επιτρεπτού του όλου των δυνάμεών μας, θα Τιμήσουμε αυτό το Δώρο.
Αθήνα, Ρώμη, Ευρώπη.
Ζευς, Σωτήρ και Νίκη.
Υπόσχεση Φιλίας και Αδελφότητος πάνω από τον Βωμό ανάμεσα στους Οίκους μας.
 κ.κ. Giuseppe Barbera και Ευάγγελος Κιούσης
Promessa di amicizia e fratellanza sull'altare tra le nostre case.
  signori Giuseppe Barbera e Evangelos Kiousis
Promise of Friendship and Brotherhood over the Altar among our Houses.
  Messrs. Giuseppe Barbera and Evangelos Kiousis


During the recent Official Visit of our Brothers and Sisters from Italy, the Pietas Religious Association, the Brotherhood/Sisterhood, Alliance, and Common Movement Ties were marked and established over the Sacred Altar of our Gods between the Oikos of Thyrsus and the House of Pietas.

A Union Act and Family Ties, is the most important guarantee, the most secure foundation for the protection of our Traditions.

The Logos and Project production, the natural and important next stage.

We consider ourselves fortunate by the Goddess Tyche for our Brotherhood Union

and to the extent of the permissiveness of all our forces, we will honor this given Gift.

Athena, Roma, Europa.
Zeus Saviour and Victory.Durante la recente visita ufficiale dei nostri fratelli e sorelle provenienti dall'Italia, l'Associazione religiosa dei Pietas, i vincoli di Fratellanza / Sorellanza, Alleanza e Movimento comune sono stati segnati e stabiliti sull'altare sacro dei nostri dei tra l'Oikos di Tirso e la casa di Pietà .
Un atto sindacale e legami familiari, è la garanzia più importante, la base più sicura per la protezione delle nostre tradizioni.
La produzione di loghi e progetti, la fase successiva naturale e importante.
Ci consideriamo fortunati dalla Dea Tyche per la nostra Fratellanza
e nella misura della permissività di tutte le nostre forze, onoreremo questo Dono dato.

Athena, Roma, Europa.
Zeus Salvatore e Vittoria.Κυριακή, 8 Ιουλίου 2018

Διοσκούρεια, Μνήμη Θερμοπυλομάχων - Dioskoureia, Honoring Thermopylae Warriors


Ο Οίκος του Θύρσου προσκεκλημένος, με εκπροσώπους από τη Σύναξη μας, έλαβε μέρος στην ετήσια Ιεροπραξία Τιμής και Μνήμης προς τους Θερμοπυλομάχους και τον Εορτασμό των Διοσκούρειων που διοργάνωσε ο Επίσημος Φορέας της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας, το Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών - το οποίο και ευχαριστούμε Θερμά και Ειλικρινά για την Πρόσκληση αυτή, και έλαβε χώρα στο σχεδόν ξεχασμένο από το ελλάδικό κράτος, αλλά όχι από εμάς τους Εθνικούς, σημείο της Μεγάλης Μάχης.
Στον ορόσημο γεωγραφικό τόπο των Ελλήνων, ανανεώθηκαν οι δεσμοί Μνήμης όπως αρμόζει και επιβάλλεται, ειδικά στα χρόνια αυτά, όπου η αποδόμηση συντεταγμενα επιχειρείται προς κάθε τι Εθνικό και προς το αληθώς Αξιακό του.
Δίχως καιροσκοπισμούς ή ανεπαρκείς φαντασιώσεις, που η Μνήμη των Θερμοπυλομάχων έχει συχνά “ντυθεί”, το λιγότερο που αντιστοιχεί σε εμάς τους Εθνικούς, είναι η διαρκής υπενθύμιση του ουσιώδους και του επακριβούς, σπέρνοντας τους σπόρους αυτούς, που είτε σύντομα, είτε αργότερα, αλλά σίγουρα, θα καρπίσουν εκ νέου τον Εθνικό Πολιτισμό μας ως Ευταξία.
Κανένας Αγώνας δεν είναι ποτέ “χαμένος” όταν διενεργείται, κανένα τίμημα δεν είναι “υπερβολικό” όταν εκπληρώνεται.
Τιμή, Δόξα, Αιώνια Μνήμη και Πυρ Άσβεστο
Στους Βωμούς των Θεών μας, στις Εστίες των Προγόνων μας.

Οίκος Ελλήνων Εθνικών - Θύρσος

 

 

 

The Oikos of Thyrsos invited, with representatives from our Synaxis ( Gathering) , took part in the annual Rite of Honor and Remembrance to the Thermopylean Warriors and the Celebration of Dioskoureia, organized by the Official Institution of the Hellenic Ethnic Religion, the Supreme Council of Ethnikoi Hellenes - which we warmly and sincerely thank for this Invitation, and took place in the almost forgotten by the Greek state, but not by us the Ethnikoi, exact  area of the Great Battle.

In the landmark location for all Hellenes, the ties of Memory were renewed as appropriate and enforced, especially in these years, where deconstruction is forcibly attempted to all that is Genuine Ethnic and to its essential Value.

Without the opportunism or inadequate fantasies that the Memory of the Fallen Warriors has often "dressed", the least that we the Ethnikoi are obligated to do, is the constant reminding of the essential and the accurate, sowing these seeds that, either soon or later, but surely , will burst our National Civilization as Eutaxia (Orderliness) .

No Fight is never "lost" when done, no price is "excessive" when fulfilled.

Honor, Glory, Eternal Memory, Fire Forever Ablaze on the Altars our Gods, in the
Hearths of our Ancestors.

 Oikos of Ethikoi Hellenes - Thyrsos


Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018

Τίμηση Πρόμαχων Ηγετών, Ιουλιανού και Πλήθωνος, 26 Ιουνίου, Αθήνα / Honoring the leading prefects, Giuliano and Pletone, on June 26, Athens / Onorare i prefetti leader, Giuliano e Pletone, il 26 giugno, Atene


Ο Οίκος του Θύρσου, ολοκλήρωσε την ολοήμερη Τίμηση της 26ης Ιουνίου προς τους Σεπτούς Προμάχους μας
Η πρώτη και κύρια Ιεροπραξία έλαβε χώρα, όπως σε κάθε Ετήσιο Κύκλο, ακριβώς στην Αυγή, στον λόφο του Αρείου Πάγου δίπλα στον Ναό της Θεάς Αθήνας, στο σημείο από όπου ουσιαστικά εκκίνησε στην Ελλάδα η επέλαση της άλωσης των Εθών μας, αλλά, πρωτίστως, στο Σημείο όπου αποτελούσε πάντοτε έναν ομφαλό για την απόδοση Δικαιοσύνης στην Πόλη των Αθηνών (μαζί με τον λόφο του Αρδηττού). Ιδιαίτερα σημαντικό επίσης, ότι στο ίδιο σημείο, έχει καθιερωθεί από τους Προγόνους ένας από τους ελάχιστα γνωστούς Βωμούς προς τον Θεό Άρη, ο οποίος και πάλι Τιμάται και αποκαθάρεται η εστία του, όπως αρμόζει από εμάς τους Έλληνες.
Τα Μέλη του Οίκου, είχαν την χαρά και την Τιμή, να Τελέσουν μαζί με Ιερείς του Υπάτου Συμβουλίου των Ελλήνων ΕΘνικών οι οποίοι παρέστησαν με τις Σημαίες του Επισήμου και αναγνωρισμένου Φορέα της Εθνικής μας Θρησκείας και όλων των Εθνικών , αλλά και μαζί με τους Ιερείς της Εθνικής Ρωμαικής Θρησκείας απο την Θρησκευτική Ένωση “Pietas”, οι οποίο βρέθηκαν στην Αθήνα προσκεκλημένοι από τον Οίκο μας για την Ιεροπραξία, σε συνέχεια των κοινών μας δραστηριοτήτων ως Αδελφοποιημένες Κοινότητες Εθνικών.
Το Τιμητικό Τελεστικό, ολοκληρώθηκε στη Δύση του Ηλίου, με την Ευχαριστήρια και Επινίκια Ιεροπραξία στην Αίθουσα του Οίκου μας “Αιθων”, όπου και στον Οικιακό μας Βωμό, ανανεώσαμε την Ισχύ της δοθείσας Υπόσχεσης των Μελών του Οίκου μας.
Η Τιμητική ημέρα ολοκληρώθηκε με Συμπόσιο που ετοιμάστηκε από εμάς προς τους καλεσμένους μας Αδελφούς Ιερείς και Ιέρειες από το Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών, των Αδελφών της Pietas, συγγενείς και Φίλους όπου και συζητήσαμε τα επόμενα σημαντικά στάδια για την εμπέδωση των κοινών Σκοπών μας.
Είθε οι Αγαθοί Θεοί μας, να μας παρέχουν τη Δύναμη και το Σθένος, ώστε οι πρέπουσες Τιμές να αποδοθούν εκ νέου στον Επόμενο Κύκλο, με ακόμη μεγαλύτερη λαμπρότητα και Επισημότητα προς τους Ηγέτες μας, τον Φλάβιο Κλαύδιο Ιουλιανό και τον Γεώργιο Γεμιστό Πλήθωνα.
Ευχαριστούμε όσους μας Τίμησαν με την παρουσία τους, όσους κατέφθασαν έστω και με καθυστέρηση λόγω ανελλειμένων υποχρεώσεων, μόνο και μόνον για να συναντηθούμε για ελάχιστα λεπτά, όσους Αδελφούς και Αδελφές του Οίκου μας δεν κατάφεραν να βρίσκονται στη Σύναξη, αλλά ακόμη και από χιλιόμετρα απόσταση φρόντισαν να δώσουν το δικό τους “παρών”.

Η δοθείσα Υπόσχεση παραμένει πάντοτε σε Ισχύ.
Ο Πατέρας Αυτοκράτορας Ήλιος Αιώνια Νικητής!

Οίκος του Θύρσου


Morning Rite
Πρωινή Ιεροπραξία
Rito del giorno


Νυχτερινή Ιεροπραξία-Συμπόσιο
Night Rite - Symposium
Rito di note- Symposium
The Oikos of Thyrsos, completed the all-day tribulation of June 26th to our Sacred Promachus

The first and central Rite took place, as in each Annual Cycle, at Dawn, on the hill of Areios Pagos, next to the Temple of the Goddess Athena, at the very place where Hellas was actually initiated by the pursuit of the Ethos of our Nation, but above all, at the Point where was always a navel for the  Justice in the City of Athens (along with the Ardittus hill). Of great importance it is that at the same spot, the Ancestors have established one of the least-known altars to our God Ares, who is again honored and his ritual estia cleansed, by Hellenes.
The Members of the Oikos had the pleasure and the honor to perform the Rite along with the Priests of the Supreme Council of Ethnic Hellenes who attended with the Flags of the Official and Recognized Agency of our Ethnic Religion and of the whole body of Ethnikoi, and also together with Priests of the Ethnic Romani Religion by the Religious Union "Pietas", that came in Athens, invited by our Oikos for the Rite, as a follow-up to our common activities of Brotherhood Communities.
The Honorary date, was completed on the setting of the Sun, with a Thanksgiving and Victorious Rite at our Oikos’s Hall “Aithon”, where we also renewed the given Promise of the Members of Thyrsos. The Honorable Day was completed with a Symposium prepared by us to our guests Brothers and Sisters Priests from the Supreme Council of Ethnikoi Hellenes, the Pietas Family, Relatives and Friends, where we discussed the next important stages for the consolidation of our common goals.
May our Great Gods provide us all the Strength needed and Will, so that the appropriate Honors are re-attributed to the Next Circle, with even greater splendor and Strength to our Leaders, Flavius Claudius Julianus and Giorgios Gimitos Plethon.
We thank those who honored us with their presence, those who arrived even late because of unresolved obligations, just to meet each other for a few minutes, those Brothers and Sisters of our House who did not manage to be in the “Synaxis but even from a distance of kilometers managed to give their own presence.
The given Promise is always Valid.
Our Father Emperor, God Helios, is Eternal Winner!
Oikos of Thyrsos


Μέλη της Σύναξης μαζί με τους Ιερείς από το ΥΣΕΕ
Members of the Synaxis along with the Priests from YSEE
Membri della Sinaxis insieme ai sacerdoti dell'YSEE


Μέλη του ΥΣΕΕ, του Θύρσου και της Pietas
Members of YSEE, Thyrsos and Pietas
Membri di YSEE, Thyrsos e Pietas


Officer of the Oikos Mr. Evangelos Kiousis
with President of the "Pietas", Mr. Giuseppe Barbera
Ufficiale di Oikos Mr. Evangelos Kiousis
con il presidente dei "Pietas", il signor Giuseppe Barbera


L'Oikos di Thyrsos completò la tribolazione di tutti i giorni del 26 giugno al nostro Sacro Promalo

Il primo rito centrale ebbe luogo, come in ogni ciclo annuale, all'alba, sulla collina di Areios Pagos, vicino al Tempio della Dea Atena, proprio nel luogo in cui Hellas fu effettivamente iniziato dall'inseguimento dell'Ethos dei nostri Nazione, ma soprattutto, al punto in cui era sempre un ombelico per la giustizia nella città di Atene (insieme alla collina di Arditto). Di grande importanza è che nello stesso punto, gli Antenati hanno stabilito uno degli altari meno conosciuti del nostro Dio Ares, che è nuovamente onorato e la sua rituale estia purificata, da parte di Elleni.
I membri dell'Oikos hanno avuto il piacere e l'onore di celebrare il rito insieme ai sacerdoti del Supremo Consiglio degli etnici ellenici che hanno partecipato con le bandiere dell'agenzia ufficiale e riconosciuta della nostra religione etnica e di tutto il corpo dell'etnikoi, e anche insieme con i Sacerdoti della religione etnica romana dall'Unione religiosa "Pietas", che è venuto ad Atene, invitato dal nostro Oikos per il rito, come seguito alle nostre attività comuni delle comunità di fratellanza.
La data onoraria, è stata completata sul set del Sole, con un Rito del Ringraziamento e del Ringraziamento nella nostra sala "Aithon" di Oikos, dove abbiamo anche rinnovato la promessa data ai membri di Thyrsos. L'Onorevole Giornata è stata completata con un Simposio preparato da noi ai nostri ospiti, fratelli e sorelle sacerdoti del Supremo Consiglio di Ethnikoi Hellenes, la famiglia Pietas, Parenti e amici, in cui abbiamo discusso le prossime tappe importanti per il consolidamento dei nostri obiettivi comuni.
Possano i nostri Grandi Dei fornirci tutta la Forza necessaria e Volontà, in modo che gli Onori appropriati siano ri-attribuiti al Cerchio Successivo, con ancora maggiore splendore e Forza per i nostri Leader, Flavio Claudio Giuliano e Giorgios Gimitos Pletone.
Ringraziamo coloro che ci hanno onorato con la loro presenza, quelli che sono arrivati ​​anche in ritardo a causa di obblighi irrisolti, solo per incontrarci per qualche minuto, quei Fratelli e Sorelle di casa nostra che non sono riusciti a essere nella "Synaxis" ma anche da una distanza di chilometri è riuscito a dare la propria presenza.
La promessa data è sempre valida.
Il nostro Padre Imperatore, Dio Helios, è Eterno Vincitore!

Oiko di TirsoΗ Αίθουσα του Οίκου μας, "Αίθων"
La sala della nostra casa, "Aethon"
The Hall of our House "Aithon"