Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2011

Συνέντευξη-Παρουσίαση της Οργάνωσης Θύρσος στο περιοδικό "Wende" / Interview-Presentation of Thyrsos Organization on "Wende" magazine

Η Οργάνωσή μας είχε την Τιμή να φιλοξενηθεί στο νέο τεύχος του περιοδικού “Wende” το οποίο αποτελεί τη πολυετή επίσημη περιοδική έκδοση της Οργάνωσης “Hagal Werkgroep” των Βέλγων Εθνικών, με τους οποίους στα πλαίσια της συνεργασίας και Αλληλεγγύης των Οργανώσεων που υπερασπίζονται τις Εθνικές τους Παραδόσεις, έχουμε την Τιμή να δηλώνουμε σύμμαχοι τους στον δυνατό αγώνα που διενεργούν για τη προστασία και
ανάδειξη των Πατρώων Τρόπων του Έθνους τους.
Οι Βέλγοι Αδελφοί μας είναι από τους πρώτους που στηρίζουν κάθε μας ενέργεια οποιαδήποτε στιγμή που χρειάστηκε.
Εν ευθέτω χρόνο και με την άδεια τους θα αναρτήσουμε σε 3 Εθνικές διαλέκτους τη συνέντευξη που παραχωρήσαμε.
Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Οργάνωσης Hagal Werkgroep στη διεύθυνση http://www.hagal.be/
Our Organization has the Honor to be included with an interview on the new
edition of the magazine "Wende" which is the long Official journal of the
 Organization "Hagal Werkgroep" of the Belgians Odalists. In the Spirit of Solidarity and by every possible way, we have the honor to declare ourselves as their allies in the common struggle that we carry for the protection and promotion of the Native Ways of our Nations.
The Belgian Brothers and Sisters are among the first to support every action from us whenever it is needed.
In due time and with kind permission by them we will post in 3 Native languages our interview given on “Wende”.
You can visit the website of the Organisation Hagal Werkgroep at http://www.hagal.be/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου