Παρασκευή 13 Απριλίου 2018

Ρώμη, Απρίλιος 21-22. Μαζί για το μέλλον των Εθνών μας

Ο Οίκος του Θύρσου, συνδράμοντας ενεργά στo χτίσιμο κάθε αναγκαίας γέφυρας προς την κατεύθυνση της δημιουργίας άρρηκτων Δεσμών Αδελφοσύνης και Συνεργασίας ανάμεσα στους Εθνικούς της Ευρώπης, και όχι μόνον, στηρίζει και θα συμμετάσχει στις εκδηλώσεις της Επετείου Ιδρύσεως της Ρώμης, στη διοργάνωση των Αδελφών μας στην Ιταλία της Associazione Tradizionale Pietas, και σύντομα ευελπιστούμε εντός του έτους να κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε, δεδομένων των ευρύτερων συνθηκών, ώστε να προσθέσουμε επιπλέον άλλο ένα κεφάλαιο στην προσπάθειά μας αυτή που σκοπό είχε και έχει να ευδοκιμήσει προς όφελος όλων των Εθνικών, προς όφελος των Εθνών μας.
Οίκος Ελλήνων Εθνικών
Θύρσος
The Oikos of Thyrsos, actively contributing to the building of necessary bridges towards the creation of inherent Brotherhood and for the Cooperation among the Ethnikoi of Europe, and not only in this continent, supports and will participate in the events of the Anniversary of the Foundation of Rome, organized by our Brothers in Italy of Associazione Tradizionale Pietas, and we soon hope that during this year, to have one more opportunity, regarding also the wider conditions, to add one more chapter to our efforts for the benefit of all Ethnikoi/Gentiles/Heathens, for the benefit of our Nations.
Oikos of Ethnikoi Hellenes
Thyrsos

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου