Κυριακή, 12 Ιουνίου 2016

Μήνυμα του Οίκου του Θύρσου για τον Εορτασμό του Θερινού Ηλιοστάσιου / A message from the House of Thyrsos for the Summer Solstice celebration


Στις κοινωνίες του ολοκληρωτικά εφήμερου, τις αρνούμενες να διακρίνουν την Ιερότητα και την Φυσική Τάξη, όσοι Όρθιοι στα κακόσχημα ερείπιά τους και στην ανόητη χλεύη τους,
χτίζουμε σιωπηλά και με σιγουριά το εύσχημο Μέλλον.
Το Πολυτιμότερο Αγαθό των Αθανάτων Θεών μας προς εμάς, η Ιερή Φωτιά, ας Ανάψει σε κάθε Εστία, επάνω σε κάθε Βωμό, για την Κυριαρχία του Θεού Απόλλωνος κατά το Θερινό Ηλιοστάσιο.
Ο Οίκος μας, προετοιμάζεται και σε αυτόν τον Ενιαυτό Κύκλο για τη Σύναξη του Θέρους, και καλεί κάθε Αδελφή και Αδελφό μας Εθνικό οπουδήποτε και αν βρίσκεται να αποδώσει τις Πρέπουσες Τιμές και Λατρεία προς τους Πατρώνους και Πατρώνες τους Θεούς και Θέαινες.

Επίσης, προτρέπουμε ανοιχτά, κάθε Φίλη και Φίλο ανά την Ελλάδα, να συνδράμουν με τη συμμετοχή τους τον Εορτασμό του Υπάτου Συμβουλίου των Ελλήνων Εθνικών, τόσο τον κύριο του Φορέα στον Ιερό Ποταμό Λάδωνα, όσο και στις κατά τόπους Εστίες του ΥΣΕΕ όπως ανακοινώνονται από τον Φορέα, καθώς και τους Εθνικούς Έλληνες της Αμερικής στην αντίστοιχη Επίσημη Εστία του ΥΣΕΕ εκεί.

Σε έναν ήδη ξεπερασμένα «μοντέρνο» κόσμο που αυτοκαταστρέφεται, η Κυριαρχία του Μεγίστου Θεού Ηλίου παραμένει ανεπηρέαστη.  

Οίκος Ελλήνων Εθνικών

Θύρσος
In totalitarian societies of the ephemeral, which they refusing to distinguish the Sanctity and the Natural Order, those of ugly ruins, we are Standing still, unconquered of their silly sneer, building silently and confidently the plausible future.

The most valuable asset of our Immortal Gods given to us, the Sacred Fire, Ignite let it Rise in every Home, upon every Altar on the Sovereignty of the Sun God during the Summer Solstice.

Our House is prepared one more time, for this annual Cycle for the Assembly of Summer, and calls each Sister and our Brother, defenders of the National Pride and Heritage, wherever they may be, to pledge every Honor and Worship to their patrons Gods.

Also, we encourage open every dear friend from abroad that might be in Hellas this time of the year, to assist with their participation in the celebration of the Supreme Council of the Ethinoi Hellenes, in the Sacred River Ladon, or in local core Houses of YSEE as they have been announced, and as well, all Hellenes of America in the respective Official Home of YSEE there.

Our Great Wishes for Strength and Prosperity goes to all dear Friends and Comrades in Odinic Rite, in Societas Hesperiana, in Seeds of Yggdrasil, in RHB Brazil and everyone else individual that supports us so far.

In an already outdated "modern" world that is destroying itself rapidly, the Sovereignty of God Sun remains unaffected.

Hail the New Awakening!
Oikos of Ethnikoi Hellenes
Thyrsos

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου