Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2015

Ευχές για την Ισημερία / Wishes for the Equinox
    Ο Οίκος Ελλήνων Εθνικών του Θύρσου, στέλνει τις ευχές του για την Φθινοπωρινή Ισημερία.
        Όσο και αν η Ισορροπία δείχνει να διασαλεύεται όλο και πιο πολύ στις κοινωνίες των ανθρώπων, εμείς, τα Παιδιά των Εθνών, αισθανόμαστε σίγουροι, ως συμμετέχοντες συνειδητά, στον Φυσικό Κύκλο της Ζωής όπως αυτός προστατεύεται από τους Νόμους των Θεών και Θεαινών μας.
 Διανύουμε τη διαδρομή που μας ορίστηκε μέσα στη Φυσική ροή, και εργαζόμαστε εντός της κοινωνίας, για την Ευταξία, την Εθνική και την Ευρωπαϊκή μας Ταυτότητα.
Με την Εορτή της Ισημερίας, θα θέλαμε να προϊδεάσουμε επίσης κάθε Φίλη και Φίλο του Οίκου, για μία Δράση μας, η οποία σε σύντομο χρονικό διάστημα θα λάβει την εκκίνησή της από την Αθήνα προς άλλες περιοχές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Δεν θα αργήσουν να ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες.

Καλή Ισημερία στα Έθνη, στις Αδελφές, τους Αδελφούς, τους Πολύτιμους Φίλους και τους Ευγενείς συμμάχους μας.


Οίκος Ελλήνων Εθνικών
«Θύρσος»The House of
Ethnikoi Hellenes “Thyrsos”, sends our wishes for the Autumnal Equinox.
Even if the balance seems to be disturbed more and more in human societies, we, the Children of the Nations, feel sure and confident, as participants consciously, in the Natural Cycle of Life as it is protected by the Laws of our High Gods and Goddesses.
 
We stay calm in the path set for us in the natural course, and we work within the society, for the Eutaxia, for the Protection of our National and European identity.
On the occasion of Equinox, we take the opportunity to prejudice, for one Action that in a short time will take its launch from Athens to other regions across Europe. News about it will soon be delivered.

A Healthful Equinox to the Gentiles, the Sisters, the Brothers, the Precious friends and our Noble Allies.


House of Ethnikoi Hellenes
"Thyrsos"

   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου