Σκοποί

 
 
 
 
Ο Οίκος Ελλήνων Εθνικών «Θύρσος»

**Τα παρακάτω λεγόμενα, αποτελούν γενικές πληροφορίες για την σε ικανοποιητικό βαθμό κατανόηση  Σκοπών και  Θέσεων σε σημαντικά ζητήματα που αφορούν τα πεδία Δράσης μας .
Σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι αποδεχόμαστε συμπεράσματα τρίτων για θέματα που δεν θίγονται ή για επί μέρους ζητήματα που δεν αναλύονται πληρέστερα στα παρακάτω κείμενα.**

Σκοποί και Δράσεις


* Ο Οίκος του Θύρσου , συστάθηκε την Άνοιξη του 2787 από πρώτης Ολυμπιάδος («2010» μετά απαρχής χριστιανικής χρονολόγησης) και εδρεύει στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών.
Κύριος Σκοπός μας είναι η Υπεράσπιση, η Έρευνα και Διάδοση με κάθε Νόμιμο και πρόσφορο Μέσον, του Αυθεντικού Ελληνικού Πολιτισμού (προχριστιανικών ετών) με στόχο την επαναπροσέγγισή του από τους σημερινούς Έλληνες Πολίτες αλλά και την γνωριμία με αυτόν από αλλοεθνής Πολίτες.
Ακόμη, δραστηριοποιούμαστε ως προς την Υπεράσπιση των Εθνικών Παραδόσεων εστιασμένη κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικώς, στην Ευρώπη.

* Οι Δράσεις των Μελών, Κανονικών ή Αρωγών, πραγματοποιούνται σε εθελοντική βάση και δίχως κανένα κερδοσκοπικό σκοπό ή άλλου τύπου όφελος, πέραν από την ικανοποίηση των Σκοπών που θέτουμε.

Συγκεκριμένα εργαζόμαστε στους εξής Άξονες:
* Επαφές, Συνεργασία και από κοινού Δράση με όμορες, Ομάδες, Συλλόγους, Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα από την Ελλάδα και το Εξωτερικό, που Υπερασπίζονται τις Εθνικές Παραδόσεις καθώς και ομάδες Συλλόγους, Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα από την Ελλάδα και το Εξωτερικό που ασχολούνται με τη διάδοση Ιδεών που στηρίζονται στις Παραδόσεις των Εθνών. 

* Διενέργεια εκδηλώσεων πάσης Φύσεως που προωθούν τους Σκοπούς μας οπουδήποτε στην Ελληνική Επικράτεια ή το Εξωτερικό εντός ανοιχτού ή κλειστού κύκλου Εργασιών.

* Στα πλαίσια των έως τώρα δραστηριοτήτων μας, έχουμε προχωρήσει μεταξύ άλλων, στην ίδρυση του Επίσημου Περιοδικού της Οργάνωσής μας με τίτλο Ιδεών Άντρον το οποίο και προσφέρεται δωρεάν.

* Δηλώνοντας φυσικά Θρησκευτές της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας, γίνεται αντιληπτό, ότι στερούμενη η Ε.Ε.Θ. κάθε νομίμου δικαιώματος ως προς την υπόστασή της απέναντι στη Πολιτεία, καθώς και οι ακολουθούντες αυτήν στερούνται εξ ίσου τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που θα έπρεπε να έχουν ως προς την απρόσκοπτη άσκηση των λατρευτικών τους καθηκόντων, η αναγκαιότητα αυτή, που εκ φύσεως αναδύεται και καθιστά επιτακτική τη διενέργεια Αγώνα, μας θέτει στη πρώτη γραμμή Δράσης για τη Δικαία Έννομη Αποκατάστασή της Θρησκείας μας απέναντι στην Ελληνική Πολιτεία.
Για αυτό το Σκοπό, στηρίζουμε ανεπιφύλακτα το Επίσημο Σώμα/Φορέα της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας, το « Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών».

Διευκρινίζουμε ρητώς, ότι οι Δράσεις, γραπτά, εκφρασμένες θέσεις του Οίκου μας, καθώς και Δημόσιες τοποθετήσεις Μελών της Σύναξης του Οίκου, αποτελούν αποκλειστικά δική μας ευθύνη και δεν αντανακλούν ούτε εκφράζουν ή συνδέουν αναγκαστικώς  τις αντίστοιχες θέσεις του Επισήμου Φορέα των Ελλήνων Εθνικών , ή άλλες συλλογικότητες όμορες.
 
* Επενδύουμε πολλά στην αντικειμενική έρευνα γύρω από Ιστορικά και Αρχαιογνωστικά θέματα που μπορούν να βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση της Εθνικής μας Παράδοσης, αλλά και των Κοινών Τρόπων που ισχύουν σε οποιοδήποτε επίπεδο, κοινωνικό, λατρευτικό, φιλοσοφικό, σε αλλοεθνής Παραδόσεις.

* Διατηρούμε και επιδιώκουμε επαφές, και συνεργαζόμαστε ως εκ τούτου συχνά με Ακαδημαϊκούς, Πολιτικούς, Στοχαστές, Καλλιτέχνες και άλλους ενδιαφέροντες ανθρώπους με τους οποίους μοιραζόμαστε κοινές ανησυχίες, προβληματισμούς ή και οράματα για τις κοινωνικές καταστάσεις που αφορούν στο σήμερα και για τις εξελίξεις στο μέλλον.

* Οι δράσεις μας διαρκώς αναβαθμίζονται και εξελίσσονται με μόνο κριτήριο την ποιότητα στη προσφερόμενη εργασία και στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Κατανοούμε ότι ένα τέτοιο έργο δεν μπορεί να σταθεί, να διαρκέσει, και πολύ περισσότερο να ευδοκιμήσει αυξάνοντας τη Δυναμική του, σε μερικές και οριοθετημένα προαποφασισμένες δραστηριότητες που ορίζουν συνήθως τους σκοπούς ενός οργανωμένου συνόλου. Για αυτό το λόγο αναζητούμε πάντα νέους και πρωτοποριακούς τρόπους διεύρυνσης των μέσων που δρούμε. Δεν σταματούμε να εξελισσόμαστε και να εμπλουτίζουμε τις δραστηριότητές μας όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο.


Γενικές θέσεις μας περί ζητημάτων που αφορούν την Λατρεία


 Δηλώνουμε ανοιχτά, απερίφραστα και προς πάσα κατεύθυνση ότι είμαστε Λατρευτές και ακόλουθοι της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας, δηλαδή αποδεχόμαστε και ενστερνιζόμαστε την Παραδεδομένη Εθνική μας Παράδοση  στο σύνολό της και σε κάθε έκφανσή της, της εποχής προ της ανάπτυξης του ανατολικού δόγματος που επικρατεί σήμερα στη Πατρίδα μας. Η αδιάλειπτη Ιστορική πορεία της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας, και η σημερινή λατρευτική δομή της, όπως  παραδόθηκε στη σημερινή εποχή από τους Πληθωνικούς Κύκλους που τη διατήρησαν, τεκμαίρεται και γίνεται πλήρως αποδεκτή σήμερα από το Όλον των Ελλήνων Εθνικών.
 

* Αισθανόμαστε ως Αδελφές τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές Εθνικές Παραδόσεις καθώς αποδεχόμαστε και προασπίζουμε τη Θέαση της Πνευματικής Κοινής Πατρίδας των Ευρωπαίων της προχριστιανικής εποχής, η οποία Θέαση αυτή, στο σήμερα έπανα-προσεγγίζεται με ταχύς ρυθμούς από την ολοφάνερη Ιστορική Αναγκαιότητα που αναδύεται στα περισσότερα Έθνη στην Ευρώπη ιδιαιτέρως δε σε αυτά που διατηρούν Ισχυρή τη Μνήμη τους.


* Αντιτιθέμεθα στη μισαλλοδοξία από όπου και αν προέρχεται. Δεν δηλώνουμε «αντί» και δεν προσδιορίζουμε τη ταυτότητά μας σε καμία περίπτωση με αυτό το πρόθεμα. Προτιμούμε απλώς να προσδιοριζόμαστε με αυτούσια Θέση, δηλαδή ως Εθνικοί, και όχι να ζούμε ως υποκείμενοι και εξαρτώμενοι ενός ¨αντί - οτιδήποτε¨ προσδιορισμού ταυτότητος. Σεβόμαστε τις επιλογές οποιουδήποτε για τις λατρευτικές του αντιλήψεις χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν εκφέρουμε γνώμη στα πλαίσια της Ελεύθερης διακίνησης των Ιδεών, ειδικά ‘όταν χρειάζεται να υπερασπιστούμε ζητήματα που άπτονται της Θρησκείας μας και του Εθνικού Πολιτισμού μας.


* Διαχωρίσεις που εικάζουν τις αποδεκτές Θείες Οντότητες σε «ξένες-βάρβαρες» και «Ελληνικές» (ομιλούμε για τον συγκρητισμό που παρατηρούμε συχνά να λαμβάνει χώρα όταν γίνονται αναφορές στις Πολυθειστικές Παραδόσεις), εκλαμβάνονται από εμάς ως εσφαλμένες και ως εκ τούτου είναι και απορριπτέες.
Η Ελληνική Προοπτική εν τούτοις, εκλαμβάνεται από εμάς σε Θεολογικό επίπεδο, ως η πλέον μεστή και ολοκληρωμένη και σαφώς λόγω καταγωγής και Φυλετικής Μνήμης, ευκολότερα κατανοήσιμη από τις υπόλοιπες Πολυθεϊστικές Θεάσεις, οι οποίες επαναλαμβάνουμε δεν θεωρούνται από εμάς ως «λανθασμένες» ή «βάρβαρες» και σαφώς η όποια μομφή περί «ξενολατρείας» που μπορεί να γίνει για αποδοχή μας επί των Νομιζόμενων Αλλοεθνών Εθνικών Παραδόσεων, ακούγεται στα ώτα μας το λιγότερο ως γελοία και μη άξια για να ασχοληθεί κάποιος πόσο μάλλον εμείς.
Πολιτική /Κοινωνία

Ο Οίκος μας, δεν ενστερνίζεται απαραίτητα κάποια συγκεκριμένη πολιτική θεωρία, και δεν στηρίζει ή στηρίζεται από κάποιον πολιτικό Φορέα ή παράταξη.
 Ούτε φυσικά προσδοκά να έχουν τα Μέλη του και οι Φίλοι που συνεργάζονται μαζί μας ή απλώς μας υποστηρίζουν, κάποια συγκεκριμένη θέση και άποψη πέραν της αυτονόητης.
Δηλαδή της Αγάπης προς την Πατρίδα, την Υπεράσπιση της Παράδοσης που απορρέει από τα Προγονικά Νομιζόμενα και Ειωθότα, καθώς και φυσικά στην αποδοχή του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης του κάθε ανθρώπου-Πολίτη που δεν έρχεται σε αντίθεση με το έννομο συμφέρον της ίδιας της Πατρίδας, κάτι που έχει εκφραστεί θεωρητικά μέσω της Γραμματείας μας αλλά και επί του πρακτέου σε πολλές περιστάσεις από τους Προγόνους μας.
Αυτό που σε πολύ συμπυκνωμένη έννοια ονομάζουμε Εθνισμό. 

Πιστεύουμε ότι ο καλοπροαίρετος διάλογος ανάμεσα σε Πολίτες κάθε παράταξης, συντηρητικότερης ή προοδευτικότερης οπτικής των πραγμάτων, μπορεί να έχει πολύ γονιμότερα αποτελέσματα από την έως τώρα αγκύλωση των δογματικών ιδιωμάτων που επικρατούν στις σύγχρονες κοινωνίες και είναι υπεύθυνες για τα αδιέξοδα στα οποία έχουν αποκλειστεί οι λαοί.

Με λίγα λόγια μπορούμε αλλά και επιδιώκουμε επίσης, να συνομιλούμε με οποιονδήποτε (που τηρεί απλώς τα προαναφερθέντα κριτήρια), να ερευνούμε διαρκώς περί του Δικαίου και Ορθότερου, αλλά κυρίως του Αναγκαίου.
Όπως ακριβώς δεν υπάρχει μόνο το άσπρο και το μαύρο αλλά και όλοι οι ενδιάμεσοι τόνοι από το ένα προς το άλλο και αμφίδρομα, όπως ακριβώς δεν δεχόμαστε την ασφυκτική και μη προσφέρουσα επί αιώνες τώρα διεξόδους, μονοθεϊστική αντίληψη, έτσι και επικροτούμε και επιδιώκουμε την υγιή πλήθυνση των Ιδεών για το καλό και την ωφέλεια της Πατρίδας και του Πολίτου. 
Πολιτικές απόψεις που εκπορεύονται από ακατέργαστο μίσος, για την Πατρίδα ή τον Άνθρωπο , ακόμη χειρότερα θέσεις που εκφράζουν ζηλοτυπία και φθόνο, ή απλώς προέρχονται από απαίδευτη σκέψη που μηρυκάζει ξεδιάντροπα ότι την τάισαν οι ταγοί της, μας βρίσκουν σαφώς αντίθετους και αρνητικά διακείμενους.

Αντίθετα κάθε Θεώρημα και θέση που στοιχειοθετείται και διαδίδεται με επιχειρήματα και διαλεκτική διάθεση δεν μπορεί παρά να μας βρίσκει ως εν δυνάμει συνομιλητές με τους φέροντες αυτά, ακόμη και αν θεωρούνται από το κατεστημένο ως ακραίοι πολιτικοί χώροι οποιασδήποτε κατεύθυνσης.

Δεν αισθανόμαστε φοβικοί απέναντι σε αντιλήψεις κάθε είδους όπως και να έχουν.

Τα κριτήρια επιλογής της στάσης μας, τα καθορίζει η περιρρέουσα ποιότητα και όχι η σκοπίμως και έντεχνη διαδιδόμενη φήμη από όποιους.

Η όποια κατηγοριοποίηση που μπορεί να προσάψουν οι οποιοδήποτε για τον Οίκο μας, τα Μέλη της Σύναξης μας ή τους συνδεόμενους ενεργούς Φίλους ως προς τις επιλογές  που άπτονται Κοινωνικών και Πολιτικών θεμάτων δεν γίνεται αποδεκτή από εμάς αν όντως δεν προκύπτει από ξεκάθαρη δήλωση μας. 

Φιλοσοφικές Σχολές


Στο ίδιο πνεύμα που προσεγγίζουμε τις προσλαμβάνουσες παραστάσεις μας, δεν κατηγοριοποιούμε τον Οίκο μας ως ανήκων σε κάποιο συγκεκριμένο Φιλοσοφικό Ρεύμα ή Σχολή.

Τα Μέλη μας είναι ελεύθερα Σκεπτόμενοι άνθρωποι που μέσω των δράσεών μας αλληλοενθαρυνόμαστε για τη διαρκή αναζήτηση και τη Φιλοσοφική ενασχόληση και μελέτη, χρησιμοποιώντας τη παραδιδόμενη Σοφία στο σύνολό της όπως αυτή διεσώθη μέσα από αιώνες με αρκετούς διωγμούς στα Έργα των Φιλοσόφων μας, καθώς ενθαρρύνουμε και τη μελέτη στη σύγχρονη Σκέψη και αναζήτηση.

Αυτό δεν σημαίνει ότι αρνούμαστε μία δεδηλωμένη αποδοχή συγκεκριμένης Φιλοσοφικής Σχολής από οποιονδήποτε, Μέλος μας ή μη. Το ζητούμενο είναι πάντα η ελεύθερη και απρόσκοπτη επιλογή και οι ανοιχτοί Ορίζοντες στο στοχασμό.

Πολύ σημαντική λογίζουμε και τη σύγχρονη Φιλοσοφική Σκέψη και σε άμεση σύνδεση με την Ελληνική Σκέψη η οποία κατά κοινή ομολογία αποτελεί και τη βάση όλων των σύγχρονων μορφών διανόησης ή τουλάχιστο αποτελεί μία άμεση και σε διαρκή τριβή επιρροή.

Και επειδή η Φιλοσοφία δεν είναι ένα στεγανό πεδίο με «πολιτικά ορθό» τρόπο ή δογματισμό οποιουδήποτε είδους, δεν στερούμαστε ευκαιριών να μελετήσουμε ενδελεχώς κάθε Φιλόσοφο ακόμη και αν αυτός κατηγορείται από οποιαδήποτε καθεστώσα αρχή ή αντίληψη θέλει να επιβάλλει συγκεκριμένες μορφές σκέψης.
Τα παραπάνω είναι μία συγκεκριμένη και καθαρή επιλογή και κυρίως θέση απέναντι στα λίγο-πολύ γνωστά στον κάθε έναν που ασχολείται και διακρίνει τα συχνά φαινόμενα «διαμαχών» ανάμεσα σε ακόλουθους συγκεκριμένων Φιλοσοφικών Ρευμάτων. 

Όσα θετικά μπορεί να εντοπίσει ένας μελετητής με ανοιχτούς τους δίαυλους της Σκέψης του στους Νεοπλατωνικούς, τους αποκαλούμενους Προσωκρατικούς, τους Πυθαγόρειους, τους Φιλοσόφους της Περιπατητικής Σχολής, τους Στωικούς κλπ, μπορεί να εντοπίσει εξίσου και στον Νίτσε, στον Έβολα, στον Ερνστ Γιουνγερ, στον Μπενουά, στον Σούνιτς, στον Χάιντεγκερ και σε αρκετούς και αρκετούς ακόμη.

Ως εκ τούτου, ως ειλικρινείς αναζητητές του Λογικού και της Ευδαιμονίας, και αποσκοπώντας να εξελισσόμαστε με γνώμονα τις Αρετές νοούμενες με τον τρόπο που διατυπώθηκαν από τους Προγόνους μας, αδυνατούμε να θέσουμε κλείστρα και να οριοθετήσουμε απαραιτήτως κάποια μόνιμη διαδρομή από τις τόσες υπάρχουσες που είναι όχι μόνον ενδιαφέρουσες αλλά και εφικτές και άξιες για να κοπιάσει κανείς μελετώντας τες. 

Η τυχόν τελική επιλογή ανήκει σε κάθε έναν ξεχωριστά και από κοινού οι διαδρομές όλων συνιστούν έναν Φιλοσοφικό Χάρτη με ποικίλες διαδρομές Αρμονικές και Ουσιώδης. 

Απαραίτητες νομικές διευκρινήσεις: 

Ουδείς τρίτος έχει δικαίωμα να ενεργεί στο όνομα ή επικαλούμενος υποτιθέμενο συμφέρον του Οίκου μας, δίχως αυτό να είναι εις γνώσιν μας και να έχουμε δώσει απαραιτήτως έγγραφη βεβαίωση που να δηλώνει την ρητή αποδοχή από εμάς και να παραχωρεί άδεια.

Οποιοσδήποτε, Νομικό η Φυσικό Πρόσωπο, διαπιστώνεται να πράττει οτιδήποτε ανάλογο, φέρει και την αποκλειστική ευθύνη για τις όποιες Νομικές συνέπειες.

Ο Οίκος μας και τα Μέλη του, επιφυλάσσονται εκ των προτέρων για τα Δικαιώματα τους όπως αυτά απορρέουν από το Ελληνικό και Διεθνές Δίκαιο σε κάθε περίπτωση.

Γραπτά κείμενα ή ηχητικό και οπτικό υλικό που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας και αποτελούν εργασία μελών μας ή μας έχει παραχωρηθεί προς χρήση κα δημοσίευση από τρίτους, δεν επιτρέπεται η αποσπασματική ή εξ ολοκλήρου αναδημοσίευσή τους ή ακόμη περισσότερο η παραποίησή τους, με σκοπό το οικονομικό κέρδος ή τη δυσφήμιση των Σκοπών, του ιδίου του Οίκου μας ή Μελών μας.

Όλο το γραπτό και οπτικοακουστικό υλικό τελούν υπό τα Πνευματικά Δικαιώματα του εκάστοτε Συγγραφέα-Δημιουργού και του Οίκου μας υπό κατατεθειμένες προϋποθέσεις.